Read more about the article UTP แรงทะลุตลาด
ผู้ที่ได้ประโยชน์กับธุรกิจนี้นอกจากเจ้าของแพลตฟอร์มแล้ว คงหนีไม่พ้นบริษัทที่ผลิตบรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ รวมถึงหุ้นUTP ที่ผมจะเล่าให้ฟังต่อจากนี้

UTP แรงทะลุตลาด

ในห้วงเวลาที่อะไร ๆ ก็ดูเป็นข่าวร้ายไปหมด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องวิกฤตโควิด19 ที่พักหลัง ๆ มีข่าวคราวเกี่ยวกับการนำวัคซีนไปทดลองกับอาสาสมัคร ซึ่งมีทั้งเกิดอาการเจ็บป่วยและเสียชีวิต อีกทั้งสถานการณ์เศรษฐกิจและสถานการณ์บ้านเมืองภายในประเทศของเรา และเมื่อจะหันไปมองหาธุรกิจที่ไม่ถูกกระทบ ก็รู้สึกว่าจะหายากเต็มที ยิ่งเมื่อมองไปที่งบการเงินของแต่ละบริษัทก็พบว่า ไม่ขาดทุนก็กำไรน้อยลงมากเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ซึ่งหากจะหวังว่าให้บริษัทเหล่านี้มีผลการดำเนินงานที่ดีกว่าเก่าหรือแม้กระทั่งให้ดีเท่าเดิม ดูเหมือนจะเป็นเรื่องยาก ภายใต้สภาวการณ์ที่ประชาชนมีกำลังเงินน้อย ไม่เพียงพอที่จะออกเดินทางเพื่อจับจ่ายใช้สอยเหมือนเมื่อก่อน ซึ่งตรงกันข้ามกับธุรกิจ E-COMMERCE ที่เติบโตไม่มีสะดุด และแน่นอนผู้ที่ได้ประโยชน์กับธุรกิจนี้นอกจากเจ้าของแพลตฟอร์มแล้ว คงหนีไม่พ้นบริษัทที่ผลิตบรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ รวมถึงหุ้นUTP ที่ผมจะเล่าให้ฟังต่อจากนี้ ราคาหุ้นUTPไม่ตกเลย ด้วยพฤติกรรมของผู้คนที่เริ่มเปลี่ยนแปลงในเรื่องการซื้อสินค้าต่าง ๆ ที่ปัจจุบันนิยมซื้อสินค้าออนไลน์มากขึ้น เพราะง่ายและไม่ได้มีราคาแพง…

Continue ReadingUTP แรงทะลุตลาด