Read more about the article มารู้จัก SPCG กันเถอะ
ธุรกิจที่รับติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ไว้บนหลังคาบ้าน รวมทั้งติดตั้งไว้บนหลังคาของโรงงานหรือบริษัทห้างร้าน และหนึ่งในบริษัทที่ทำธุรกิจชนิดนี้ได้ดี คือ SPCG

มารู้จัก SPCG กันเถอะ

ในบรรดาหุ้นที่เกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าทั้งหลายที่มีอยู่มากมายในตลาดหลักทรัพย์ ผมเชื่อว่าหลายคนคงจะมีหุ้นที่ประทับใจกันไม่มากก็น้อย เพราะพลังงานไฟฟ้าคือพลังงานที่สำคัญทั้งในปัจจุบันและในอนาคต ซึ่งเมื่อดูแนวโน้มของการใช้พลังงานไฟฟ้า ในรูปแบบใหม่ ๆ   เช่น การใช้รถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าทั้งหมด แม้จะมีการเติบโตอย่างมากในต่างประเทศ แต่สำหรับประเทศไทยก็ยังดูห่างไกลกับคำว่าเติบโตมาก แต่มีธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพลังงานไฟฟ้าสะอาด อยู่อย่างหนึ่ง ที่มีการเติบโต เรื่อย ๆ และอนาคตก็คงเติบโตมากกว่านี้ ซึ่งธุรกิจที่ว่า คือ ธุรกิจที่รับติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ไว้บนหลังคาบ้าน รวมทั้งติดตั้งไว้บนหลังคาของโรงงานหรือบริษัทห้างร้าน และหนึ่งในบริษัทที่ทำธุรกิจชนิดนี้ได้ดี คือ SPCG ซึ่งเราจะมาทำความรู้จักพวกเขากันคร่าว ๆ ครับ SPCG ทำธุรกิจอะไรบ้าง ก่อนที่เราจะไปศึกษาเรื่องความถูกความแพงของราคาหุ้น SPCG…

Continue Readingมารู้จัก SPCG กันเถอะ