Read more about the article ไล่สาย ลงทุน
สวัสดีครับ วันนี้ผมมีเรื่องเล่าเกี่ยวกีบวิธีคัดกรองหุ้นเพื่อลงทุนด้วยตัวเอง ซึ่งเหมาะสำหรับนักลงทุนแนวปัจจัยพื้นฐาน ที่ต้องการมีอิสรภาพ

ไล่สาย ลงทุน

สวัสดีครับ วันนี้ผมมีเรื่องเล่าเกี่ยวกีบวิธีคัดกรองหุ้นเพื่อลงทุนด้วยตัวเอง ซึ่งเหมาะสำหรับนักลงทุนแนวปัจจัยพื้นฐาน ที่ต้องการมีอิสรภาพทางการเงินในวันข้างหน้า ซึ่งการจะมีอิสรภาพทางการเงินได้นั้น สิ่งที่เป็นหัวใจก็คือ ปันผล หรือ Passive income นั่นเอง แต่ปัญหาก็คือ เราจะคัดกรองหุ้นดี ๆ ได้อย่างไร ในเมื่อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีหลายร้อยตัว ดังนั้น วันนี้เราจึงมีวิธีคัดกรองหุ้นแบบง่าย ๆ ที่เรียกว่าวิธีการไล่สายลงทุน ที่เป็นกระบวนการคล้าย ๆ กับสมัยที่ผมเป็นนักเรียนกฎหมาย โดยเฉพาะการไล่สายองค์ประกอบความผิดของกฎหมายอาญา ยกตัวอย่างเช่น ความผิดฐานชิงทรัพย์ มีความหมายว่า การลักทรัพย์โดยใช้กำลังประทุษร้าย ดังนั้น การจะผิดฐานชิงทรัพย์ได้จะต้องมีการกระทำที่ครบองค์ประกอบความผิดฐานหลักทรัพย์ก่อน…

Continue Readingไล่สาย ลงทุน