Read more about the article เศรษฐกิจไม่ดี นี่แหละโอกาสลงทุน
ซึ่งธรรมชาติของการลงทุนนั้น ที่ผ่านมาก็มีขึ้นมีลงก็มีลักษณะเป็นวัฏจักร เศรษฐกิจไม่ดี บางช่วงเวลาก็เหมาะกับการลงทุนในหุ้น บางช่วงเวลาก็เหมาะ

เศรษฐกิจไม่ดี นี่แหละโอกาสลงทุน

  สวัสดีครับ ท่านผู้อ่านที่รักทุกท่าน วันนี้ผมมีเรื่องเล่าในแง่มุมบางอย่างที่เกี่ยวกับการลงทุนโดยตรง ซึ่งความจริงแล้วการลงทุนก็มีด้วยกันหลายรูปแบบ เช่น อสังหาริมทรัพย์ หุ้น ทองคำ และรูปแบบอื่น ๆ โดยทุกสิ่งอย่างเหล่านี้ ถ้ามองให้ลึกถึงแก่นแท้ ก็คือเครื่องมือที่นำไปสู่ความมั่งคั่ง หรือ อย่างน้อยที่สุดก็ทำให้เราอยู่ดินกินดี ซึ่งธรรมชาติของการลงทุนนั้น ที่ผ่านมาก็มีขึ้นมีลงก็มีลักษณะเป็นวัฏจักร เศรษฐกิจไม่ดี บางช่วงเวลาก็เหมาะกับการลงทุนในหุ้น บางช่วงเวลาก็เหมาะกับการลงทุนในทองคำ สลับกันไป ซึ่งถ้าท่านเป็นนักลงทุนตัวจริงเสียงจริง ก็ย่อมที่จะเป็นผู้ที่ซื้อถูกและก็ขายแพง ด้วยกันทั้งนั้น เพราะถ้าท่านเป็นคนประเภทซื้อแพงแล้วขายถูก ผมแนะนำว่า ท่านอย่ามาลงทุนเลย ให้เก็บเงินไปฝากธนาคารเฉย ๆ…

Continue Readingเศรษฐกิจไม่ดี นี่แหละโอกาสลงทุน