Read more about the article เศรษฐกิจไทยแย่แค่ไหนในยุคนิวนอร์มอล
นักวิเคราะห์เศรษฐกิจโลกจากหลายสำนักทั้งในและต่างประเทศออกมาในทิศทางเดียวกันโดยมีข้อเห็นไปในทางเดียวกันว่าอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจไทยจะหดตัว

เศรษฐกิจไทยแย่แค่ไหนในยุคนิวนอร์มอล

นักวิเคราะห์เศรษฐกิจโลกจากหลายสำนักทั้งในและต่างประเทศออกมาในทิศทางเดียวกันโดยมีข้อเห็นไปในทางเดียวกัน ว่าอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจไทยจะหดตัว 8-10% ซึ่งเป็นระดับที่อันตรายอย่างมากตามสภาพเศรษฐกิจของประเทศไทย ทั้งนี้หลังจากสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทยจะคลี่คลาย และมีการเตรียมแผนการใช้เงินกู้จำนวน 1 ล้านล้านบาท ทั้งในด้านเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบและเป็นงบเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจในระยะต่อมา ก็ยังไม่มีวี่แววหรือแนวโน้มอันใดที่จะแสดงว่าเศรษฐกิจไทยจะเห็นทางสว่าง  จนกระทั่งมีการเปลี่ยนแปลงคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจ ก็ยังไม่มีแนวโน้มอันใดเลยสำหรับเศรษฐกิจไทยในเวลานี้ พื้นฐานเศรษฐกิจไทยพึ่งพาต่างชาติมากเกินไป ต้องยอมรับว่าเศรษฐกิจไทยนั้นพึ่งพาต่างชาติมากเกินไป ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวที่เป็นรายได้หลักของคนไทยที่หลังจากเกิดวิกฤติโควิด – 19 นั้นต้องบอกว่าธุรกิจท่องเที่ยวเปรียบเสมือนดิ่งลงเหวกันไปหมด รวมทั้งทำให้ลูกจ้างจำนวนมากต้องตกงาน อีกทั้งธุรกิจส่งออกต่างๆที่ชะงักชะงันกันไปหมดเมื่อเกิดวิกฤติโควิด – 19 ซึ่งถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไป ถ้าวิกฤติโลกยังไม่ฟื้นตัวจากสถานการณ์โควิด – 19 ทั่วโลกที่ยังไม่คลี่คลาย ประเทศไทยก็ย่อมลำบากตามไปด้วย ซึ่งในความเป็นจริงเราสามารถที่จะจัดการกับสถานการณ์โรคระบาดได้ก่อนใครในโลกนี้…

Continue Readingเศรษฐกิจไทยแย่แค่ไหนในยุคนิวนอร์มอล