Read more about the article 5 เทคนิคการเงิน ป้องกันเงินหมดแบบไม่รู้ตัว
แม้ว่าการเก็บเงินสำรองนั้นอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เราก็เชื่อว่าไม่ใช่เรื่องยากแน่นอน วันนี้เราเลยมีเทคนิคการเงิน เก็บยังไง ใช้ยังไงไม่หมดและเหลือเก็บมาฝาก

5 เทคนิคการเงิน ป้องกันเงินหมดแบบไม่รู้ตัว

เงินเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตอย่างมาก เพราะปัจจุบันไม่ว่าจะทำอะไรก็ต้องใช้เงิน แต่นอกจากจะต้องมีเงินไว้ใช้แล้วคุณก็ควรที่จะต้องมีเงินเก็บด้วย ถึงแม้ว่าการเก็บเงินสำรองนั้นอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เราก็เชื่อว่าไม่ใช่เรื่องยากแน่นอน วันนี้เราเลยมีเทคนิคการเงิน เก็บยังไง ใช้ยังไงไม่หมดและเหลือเก็บมาฝาก จะมีวิธีไหนบ้างนั้นมาดูกันเลย เทคนิคการเงิน ใช้เท่าที่จำเป็น ใช้เท่าที่จำเป็นไม่นำมาออกมาใช้จนหมด ซึ่งการใช้เท่าที่จำเป็นก็คือเลือกนำเงินมาใช้กับสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตเท่านั้น หากสิ่งไหนที่สามารถใช้ได้ก็ไม่ควรซื้อใหม่ ไม่ควรฟุ่มเฟือยใช้จ่ายโดยไม่คำนึงถึงความจำเป็น เพราะการใช้เงินตามใจตัวเองจะทำให้ไม่เหลือเก็บแน่นอน ซึ่งนี่ก็เป็นเทคนิคการเงินที่คุณต้องทำให้ได้เป็นอันดับแรก เทคนิคการเงิน จ่ายเต็มวงเงินเสมอ เทคนิคการเงินหากคุณเป็นคนมีเครดิตหรือมีบัตรเครดิตเงินสด ให้เลือกจ่ายเต็มวงเงินทุกครั้ง ยกเว้นเวลาที่คุณผ่อนของ 0% ก็สามารถจ่ายตามวงเงินที่เขากำหนดให้จ่ายได้ แต่หากเมื่อไหร่ที่คุณไม่มีเงินเพียงพอ คุณต้องห้ามใจไม่ให้รูดให้ได้ เพื่อป้องกันการเป็นหนี้เพราะหากติดหนี้บัตรเครดิตคุณจะต้องเสียดอกเบี้ยเล่น ๆ ปีละ 20-28% เลยทีเดียว…

Continue Reading5 เทคนิคการเงิน ป้องกันเงินหมดแบบไม่รู้ตัว