หุ้นSSP เสริมสร้างพลังงานสะอาด

อีกหนึ่งโมเดลธุรกิจที่เป็นโมเดลแห่งอนาคตก็คงหนีไม่พ้นธุรกิจพลังงาน โดยเฉพาะพลังงานไฟฟ้า ที่กำลังเป็นพลังงานสำคัญในการขับเคลื่อนทุกภาคส่วนให้ดำเนินต่อไปได้อย่างยั่งยืน และพลังงานไฟฟ้าที่ตอบโจทย์ความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวมนุษย์ให้อยู่คู่กันไปตราบนานเท่านานก็คงหนีไม่พ้น พลังงานหมุนเวียน ที่มีกระบวนการผลิตที่สะอาด ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม โดยในปัจจุบันที่เราสามารถพบเห็นได้ทั่วไปก็คือ พลังงานไฟฟ้าจากน้ำ พลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ และพลังงานไฟฟ้าจากลม แต่หากเราต้องการลงทุนในหุ้นที่ผลิตพลังงานสะอาดแบบนี้ ปัจจุบันก็จะมีให้เห็นอยู่สองกระบวนการหลักคือ พลังงานจากแสงอาทิตย์และพลังงานลม โดยในตลาดหลักทรัพย์บ้านเราก็มีให้เลือกลงทุนอยู่หลายบริษัท แต่ถ้าให้เลือกบริษัทที่มีโอกาสเติบโตได้ในอนาคต เราก็อาจพิจารณาบริษัท ที่พยายามไปลงทุนในต่างประเทศ เช่น ประเทศในแถบอาเซียน หรือภูมิภาคอื่น ซึ่งวันนี้เราก็ค้นพบแล้ว บริษัทที่ว่า คือ บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)…

Continue Readingหุ้นSSP เสริมสร้างพลังงานสะอาด