Read more about the article หุ้น IPO น่าสนใจ ที่กำลังจะเข้าตลาด
หุ้น IPO ย่อมาจากคำว่า Intial Public Offering ซึ่งมีความหมายว่า การเสนอขายหุ้นใหม่ ให้แก่ประชาชนครั้งแรกนั่นเอง โดยเมื่อก่อนนั้นการลงทุนในหุ้น IPO ส่วนใหญ่

หุ้น IPO น่าสนใจ ที่กำลังจะเข้าตลาด

เมื่อพูดถึง หุ้น IPO หากเป็นนักลงทุนมาแล้วหลายปี ก็คงไม่ต้องพูดอธิบายอะไรมากมาย แต่ถ้าเป็นนักลงทุนมือใหม่ นั้น ก็อาจจะเคยได้ยินมาบ้าง ในช่วงที่เริ่มศึกษาวิชาการลงทุน โดยหุ้น IPO ย่อมาจากคำว่า Intial Public Offering ซึ่งมีความหมายว่า การเสนอขายหุ้นใหม่ ให้แก่ประชาชนครั้งแรกนั่นเอง โดยเมื่อก่อนนั้น การลงทุนในหุ้น IPO ส่วนใหญ่จะเป็นการลงทุนที่ค่อนข้างคุ้มค่า เนื่องจาก การเสนอขายครั้งแรกนั้น จะมีราคาค่อนข้างถูก สมเหตุสมผลกับสภาพกิจการ หากนักลงทุนถือหุ้นในระยะยาวจะมีโอกาสได้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างสูง ซึ่งสำหรับยุคปัจจุบัน นั้น ไม่ได้มีความง่ายในการลงทุนเหมือนแต่ก่อน…

Continue Readingหุ้น IPO น่าสนใจ ที่กำลังจะเข้าตลาด