Read more about the article ฟังหู ไว้หู(2)
ฟังหู ไว้หู(2)

ฟังหู ไว้หู(2)

ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และนักวิเคราะห์บางคนก็เป็นนักเล่นหุ้นตัวยงเสียด้วย คำแนะนำจากมาร์เก็ตติ้งหรือนักวิเคราะห์ บางครั้งจึงไม่ บริสุทธิ์ แต่เคลือบแฝงด้วยผลประโยชน์ และทำให้นักลงทุนตายหมู่มา นักต่อนัก สำหรับผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนยิ่งไม่ควรไว้ใจ เพราะ มักเป็นนักสร้างภาพหรือนักโกหกหน้าตาย โดยพูดถึงกิจการตัวเอง ในแง่ดีเกินจริง เพื่อโฆษณาชวนเชื่อให้นักลงทุนเข้ามาซื้อหุ้น และ ฉวยโอกาสหากินกับส่วนต่างราคาหุ้น ใครหลงคารมผับริหารบริษัทจดทะเบียน มีสิทธิ์ย่อยยับ อยู่ในตลาดหุ้น จำเป็นต้องฟังยอะ ๆ แต่อย่าเชื่อ ทั้งหมด ต้องพิจารณาแยกแยะว่า อะไรควรเชื่อ อะไรไม่ควรเชื่อ อะไรที่มีความเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้ และใครกำลังชวนไปลง นรกหรือไม่ข้อมูลข่าวสารในตลาดหุ้นมีมากมาย ทัศนะมุมมองเกี่ยว…

Continue Readingฟังหู ไว้หู(2)
Read more about the article ฟังหู ไว้หู(1)
ฟังหู ไว้หู(1)

ฟังหู ไว้หู(1)

มีคนเคยลอนไว้ ตลาดหุ้น อย่าเชื่อใคร เพราะ คนในตลาดหันไม่จริงใจ ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น คำตอบคือ คนในตลาดหุ้นยืดผล ประโยชน์เป็นใหญ่ และมักจะพูดอะไรเพื่อผลประโยชน์ของตัวเอง จึงต้องฟังทูไว้หู ข้อพิสูจน์ง่าย ๆ ว่าคำพูดของคนในตลาดหุ้นควรเชื่อถือ หรือไม่ ลองเดินไปที่ห้องคหลักทรัพย์ดู แล้วถามขอคำแนะนำหุ้น ตัวใดตัวหนึ่ง จะพบว่า นักลงทุนแต่ละคนให้คำตอบที่แตกต่าง เพราะคนหนึ่งอาจบอกว่าดี และเชียร์ให้ซื้อ แต่อีกคนอาจบอกไม่ดี และแนะให้ขาย ปัญหาคือ จะเชื่อใครดี คำตอบคือ ไม่เชื่อใครเลย เพราะทัศนะมุมมองนักลงทุนแต่ละคน เกิดขึ้นบนผลประโยชน์ที่แตกต่างโดยคนที่เชียร์ซื้อ…

Continue Readingฟังหู ไว้หู(1)