Read more about the article Property Fund กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ คืออะไรมีข้อดีข้อเสียยังไง
Property Fund กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ คืออะไรมีข้อดีข้อเสียยังไง

Property Fund กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ คืออะไรมีข้อดีข้อเสียยังไง

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (Property Fund) คือ กองทุนรวมที่ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ เช่นโรงแรม สนามบิน ห้างสรรพสินค้า ฯลฯโดยการซื้ออสังหาริมทรัพย์มาเป็นกรรมสิทธิ์ (Freehold) หรืออาจลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ (Leasehold) หลายคนคงเคยได้ยินมาว่า “ลงทุนกับที่ดิน ยิ่งนานไปมีแต่ราคาจะยิ่งเพิ่มขึ้น” แต่ทุกวันนี้ถ้าเราจะลงทุนอสังหาริมทรัพย์เองจะต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมาก (หลายล้าน) แล้วที่ดินหรือตึกอาคารต่างๆ ก็หาได้ยากยิ่งที่ทำเลดีๆ ก็ถูกจับจองเป็นเจ้าของไปหมดแล้วแต่ถ้าเราลงทุนผ่านกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ล่ะก็เราแก้ปัญหาเหล่านี้ได้หมดเลยเพราะการลงทุนในกองทุนรวม เราสามารถใช้เงินลงทุนน้อยแต่ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ได้หลากหลายแถมยังมีสภาพคล่องมากกว่าเพราะกองทุนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทำให้ซื้อขายหน่วยลงทุนได้ง่ายเมื่อไรก็ได้ สำหรับนักลงทุนที่เหนื่อยจะต้องมาลุ้นใจเต้นทุกครั้งที่ตลาดหุ้นผันผวน การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ก็เป็นทางเลือกที่ดีเพราะการเคลื่อนไหวของอัตราผลตอบแทน“ไม่ค่อยสัมพันธ์กับสินทรัพย์พื้นฐานจำพวกหุ้น และตราสารหนี้” เพราะฉะนั้นในช่วงที่ตลาดหุ้นผันผวนเราก็ยังมีโอกาสได้รัผลตอบแทนจากการลงทุนอยู่การลงทุนอสังหาริมทรัพย์ผ่านกองทุนรวมทำให้ชีวิตง่ายขึ้นมากแต่ก็ยังต้องลงทุนนานมากๆกว่าจะเห็นผลตอบแทนเต็มเม็ดเต็มหน่วยซึ่งกองทุนส่วนใหญ่จะจ่ายเงินปันผลให้เพื่อให้นักลงทุนอดทนถือต่อไป นอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงที่ต้องพิจารณาเป็นพิเศษเนื่องจากอสังหาริมทรัพย์เป็นทรัพย์สินที่ซับซ้อนซึ่งมีความเสี่ยงทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก - ความเสี่ยงจากปัจจัยภายใน เช่น ความเสี่ยงจากผู้ที่มาเช่าอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมอาจไม่จ่ายค่าเช่า…

Continue ReadingProperty Fund กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ คืออะไรมีข้อดีข้อเสียยังไง
Read more about the article โครงสร้างพื้นฐาน ของกองทุนรวม มีอะไรบ้าง
โครงสร้างพื้นฐาน ของกองทุนรวม มีอะไรบ้าง

โครงสร้างพื้นฐาน ของกองทุนรวม มีอะไรบ้าง

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (infrastructure Fund) คือ กองทุนรวมน้องใหม่ที่เพิ่งดังขึ้นเพื่อระดมเงินทุนมาลงทุนในโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานโดยกิจการโครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้เป็นกิจการที่มีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ และต้องใช้เงินลงทุนค่อนข้างสูง การตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน จึงจะสามารถช่วยแบ่งเบาภาระงบประมาณการลงทุน และการก่อหนี้สาธารณะของภาครัฐตลอดจนเป็นทางเลือกในการระดมทุนของภาคเอก ในการพัฒนากิจการโครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้ด้วยพูดถึงโครงสร้างพื้นฐานมาหลายคำหลายคนคงยังไม่รู้ว่าโครงสร้างพื้นฐานหมายถึงอะไรโครงสร้างพื้นฐานหมายถึง สิ่งปลูกสร้างที่รองรับการใช้งานของประชาชนพูดง่ายๆ คือ สิ่งที่ประชาชนทั่วไปทุกคนจำเป็นต้องใช้ เช่นถนนหนทาง ไฟฟ้า ประปา การสื่อสารระบบกำจัดขยะ ฯลฯ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน สามารถลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐาน 10 ประเภท ได้แก่ ระบบขนส่งทางรางไฟฟ้าประป่าถนน,ทางพิศษ,กางสัมปทานท่าอากาศยาน, ท่าเรือน้ำลึกโทรคมนาคมพลังงานทางเลือกระบบบริหารจัดการน้ำ/ชลประทานระบบป้องกันภัยธรรมชาติ กองทุนโครงสร้างพื้นฐานเป็นกองทุนที่ค่อนข้างใหม่ในไทยแต่จัดว่าน่าลงทุนมากเพราะมีความน่าเชื่อถือรัฐบาลหรือหน่วยงานขนาดใหญ่เป็นคนบริหารโครงการ และมีโอกาสได้ผลตอบแทนสูงในอนาคตเพราะเมื่อโครงการเสร็จสิ้นจะมีคนใช้บริการมากเรียกได้ว่าทั้งประเทศเพราะฉะนั้น ผู้ลงทุนที่รอรับผลตอบแทนอยู่ก็ยิ้มได้เลยบางคนอ่านแล้วอาจสงสัยว่ากองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานก็เอาเงินไปลงทุนในสิ่งปลูกสร้างแล้วจะต่างจากกองทุนรวมที่ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อย่างไรไปดูกัน กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน VS…

Continue Readingโครงสร้างพื้นฐาน ของกองทุนรวม มีอะไรบ้าง
Read more about the article หุ้นเล่นอย่างไรไม่จน part2
หุ้นเล่นอย่างไรไม่จน part2

หุ้นเล่นอย่างไรไม่จน part2

การลงทุนผ่านกองทุนรวม มีทั้งกองทุนรวมตราสารหนี้ หรือกองทุนรวมที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลกับหุ้นกู้ภาคเอกชน และ การลงทุนในกองทุนรวมหุ้น หรือกองทุนรวมที่ลงทุนหุ้นใน ตลาดหลักทรัพย์ นักลงทุนอาจเริ่มต้น โดยลงทุนทางอ้อมผ่าน กองทุนร่วมก่อน เพราะถือเป็นการเรียนรู้การลงทุนในทางอ้อม เนื่องจากเมื่อซื้อหน่วยลงทุนแล้ว จะกระตุ้นให้ต้องติดตามความ เคลื่อนไหวมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนรวมที่ลงทุนไว้ และ ติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดเงิน ตลาดหุ้นควบคู่ไปด้วย สิ่งที่ นักลงทุนจะได้รับจากการลงทุนผ่านกองทุนรวมคือ จะเริ่มต้นการ เรียนรู้เรื่องผลตอบแทนจากการลงทุน และการฝึกฝนเพื่อเป็นนัก ลงทุนระยะยาว การลงทุนผ่านกองทุนรวม อาจเลือกกองทุนรวมตราสาร หนี้เป็นด่านแรก เนื่องจากความเสี่ยงต่ําและผลตอบแทนแน่นอน เมื่อมีประสบการณ์ความรู้ความเข้าใจมากขึ้น อาจพัฒนาไปสู่การ ลงทุนผ่านกองทุนรวมหุ้น…

Continue Readingหุ้นเล่นอย่างไรไม่จน part2
Read more about the article หุ้นเล่นอย่างไรไม่จน part1
หุ้นเล่นอย่างไรไม่จน part1

หุ้นเล่นอย่างไรไม่จน part1

คนชอบตั้งคําถามว่า ถ้าจะเล่นหุ้น เริ่มต้นอย่างไร และเล่นอย่างไรจึงรวย คําถามทํานองนี้ ได้ยินกันบ่อย แต่หาคนตอบยากชะมัด เพราะถ้าจะตอบ ต้องเสียเวลาร่ายยาวกันเป็นชั่วโมง ๆ หรือเป็นวัน ๆ ความจริงการเล่นหุ้นไม่มีขั้นตอนอะไรสลับซับซ้อน เพียงนํา หลักฐานเอกสารส่วนตัวและบัญชีแสดงฐานะการเงิน ติดต่อเขียน แบบฟอร์มสมัครเป็นลูกค้ากับบริษัทโบรกเกอร์แห่งไหนก็ได้ เมื่อได้ รับอนุมัติก็สามารถลุยซื้อขายหุ้นได้ทันที แต่ความอยู่ที่ จะเล่นหุ้นอย่างไรจึงกําไรเยอะ ๆ หรือเล่น อย่างไรจึงไม่ขาดทุนจนหมดเนื้อหมดตัว บ้างทั้งนั้น และเข้ามา เมื่อมีเพื่อนฝูงชักชวน คนที่เล่นหุ้น เพราะอยากรวยAUGUIDทับนับ แa…

Continue Readingหุ้นเล่นอย่างไรไม่จน part1