Read more about the article ถือยาว หุ้นต้องดีจริง
มีนักลงทุนบางกลุ่มที่ไม่ต้องการถือเงินสดมาก พวกเขาพยายามมองหาหุ้นที่สามารถลงทุนได้ เป็นหุ้นที่ยังมีอนาคต และราคาในปัจจุบัน

ถือยาว หุ้นต้องดีจริง

สวัสดีครับ เพื่อนนักลงทุนที่รักทุกท่าน ช่วงเวลาที่ตลาดหุ้นบ้านเราไม่ขยับไปไหนไกลแบบนี้ หลายคนก็เริ่มมีความกังวลว่า คงหมดยุคการลงทุนในหุ้นแล้วแน่เลย เพราะนอกจากตลาดจะไม่ขยับไปไหนไกลแล้ว ดูไปดูมาก็มีแต่แย่ลงเรื่อย ๆ ทีนี้หลายคนที่ยังไม่แน่ใจกับเส้นทางการลงทุนต่อจากนี้ไป ว่าแบบไหน วิธีการไหน จึงจะเหมาะกับการลงทุนในช่วงเวลาแบบนี้ บ้างก็ให้ถือเงินสดไว้ เพราะอย่างน้อย ๆ แม้ไม่ได้ผลตอบแทนอะไรมากมายในการถือเงินสด ก็ยังพอจะรักษาเงินต้นเอาไว้ได้ แต่ก็มีนักลงทุนบางกลุ่มที่ไม่ต้องการถือเงินสดมาก พวกเขาพยายามมองหาหุ้นที่สามารถลงทุนได้ เป็นหุ้นที่ยังมีอนาคต และราคาในปัจจุบัน เป็นราคาที่เหมาะสม ซึ่งพวกเขาก็ไม่รู้ว่าหุ้นจะถูกกว่านี้อีกหรือไม่ และเมื่อซื้อแล้วพวกเขาก็จะถือยาว หุ้นแบบไหน ถือยาวแล้วโต ทีนี้ก็มาถึงคำถามสำคัญว่าหุ้นแบบไหนที่ถือยาวแล้วโต ถือยาวแล้วรวย ซึ่งบางคนถึงกับท้อเลยว่า เป็นอะไรที่วิเคราะห์ยากมาก…

Continue Readingถือยาว หุ้นต้องดีจริง