สิ่งสำคัญที่สุด สำหรับชีวิตการลงทุน

สวัสดีท่านนักลงทุนหุ้นทุกท่านครับ  หลายท่านที่เข้ามาลงทุน ก็คงจะคิดว่า สิ่งสำคัญที่สุดสำหรับชีวิตการลงทุนนั้นก็คือ ผลตอบแทนจากการลงทุน หรือแม้กระทั่ง การมีอิสรภาพทางการเงิน แต่แท้จริงแล้ว สิ่งสำคัญที่สุดสำหรับชีวิตการลงทุน กลับไปใช้สองสิ่งที่ผมกล่าวมาเมื่อสักครู่ แต่มันคือชีวิต ของเรา ที่เราเติบโต มาจากการเลี้ยงดู ของพ่อแม่เรา จนกระทั่งเราเติบใจ เราสามารถพึ่งพาตัวเองได้ พอพึ่งพาตัวเองได้ และมีกินเนื้อใช่ จนสามารถสร้างประโยชน์ให้สังคม เราก็ทำให้มันเกิดประโยชน์ต่อสังคมได้ จนกระทั่งเวลาผ่านไป ไม่มีใครหนีพ้น ไม่มีใครก้าวพ้น ความตาย ที่คุณต้องพบเจอ แต่สิ่งที่เป็นเรื่องจริงก็คือไม่มีใครหนีพ้นความตายได้ แต่ทุกคนสามารถ ที่จะตาย ในระยะเวลาอันสมควรได้…

Continue Readingสิ่งสำคัญที่สุด สำหรับชีวิตการลงทุน