Read more about the article ชำแหละงบการเงินหุ้น ตอน สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
สำหรับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ยังคงอยู่ในหมวดของสินทรัพย์ ซึ่งสินทรัพย์อยู่ในงบแสดงฐานะทางการเงิน และเพื่อให้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้น ว่าทำไมเราต้อง

ชำแหละงบการเงินหุ้น ตอน สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

          สำหรับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ยังคงอยู่ในหมวดของสินทรัพย์ ซึ่งสินทรัพย์อยู่ในงบแสดงฐานะทางการเงิน และเพื่อให้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้น ว่าทำไมเราต้องรู้รายละเอียดของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนด้วย ที่เป็นเช่นนี้ ก็เพราะว่า นักลงทุนจะได้นำสินทรัพย์ ไปเปรียบเทียบกับหนี้สิน เพื่อพิจารณาฐานะทางการเงินของหุ้นที่เราสนใจได้อย่างแม่นยำ รวมทั้งสามารถคาดการณ์ล่วงหน้า หรือประมาณการล่วงหน้าได้ว่า สินทรัพย์จะลดหรือเพิ่มขึ้น จากรหัสทางบัญชีเหล่านี้ ซึ่งหากใครก็ตามมีความเข้าใจ จะค่อนข้างได้เปรียบในการเลือกหุ้นที่ดีเข้ามาอยู่ในพอร์ต ที่ดิน อาคาร สินทรัพย์ไม่มีตัวตน          ผมเชื่อเหลือเกินว่าหากพูดถึงสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน หลายคนคงจะนึกถึงพวกที่ดิน อาคาร เป็นลำดับแรก ซึ่งความจริงก็ถูกต้องครับ แต่สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนนั้นมีมากกว่านี้ กล่าวคือ ยังมี เงินลงทุนระยะยาว…

Continue Readingชำแหละงบการเงินหุ้น ตอน สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน