Read more about the article สร้างทรัพย์สินอย่างง่าย โดยใช้เงินไม่มาก
จะสร้างทรัพย์สิน ว่าเกิดจากการรู้จักใช้เงิน จนกระทั่งมีเงินเหลือพอที่จะคิดว่า ถึงเวลาแล้วที่จะต้องสร้างทรัพย์สิน เพื่อในวันข้างหน้า

สร้างทรัพย์สินอย่างง่าย โดยใช้เงินไม่มาก

           สวัสดีท่านผู้อ่านทุกท่าน หากท่านเป็นคนหนึ่งที่เพิ่งมีโอกาสเข้ามาอ่านบทความนี้เป็นบทความแรก ผมอยากให้ท่านเข้าไปอ่านบทความที่ชื่อว่า “พื้นฐานที่ต้องรู้ ก่อนคิดจะลงทุน” ก่อนนะครับ เนื่องจากบทความนี้ เป็นภาคต่อของบทความที่ผมว่า... เอาหละ บทความที่แล้ว ผมได้พูดถึง พื้นฐาน ก่อนที่คิดจะสร้างทรัพย์สิน ว่าเกิดจากการรู้จักใช้เงิน จนกระทั่งมีเงินเหลือพอที่จะคิดว่า ถึงเวลาแล้วที่จะต้องสร้างทรัพย์สิน เพื่อในวันข้างหน้า ทรัพย์สินนี้เอง จะเปรียบเสมือนเครื่องจักรผลิตเงินให้กับเรา จนเราสามารถมีรายรับที่สามารถCover รายจ่ายของเรา โดยที่เราไม่ต้องทำงาน ซึ่งแบบนี้เรียกว่า อิสรภาพทางการเงินนั่นเอง และด้วยความที่ทรัพย์สินที่สามารถสร้างกระแสเงินสด บางอย่างต้องใช้เงินมากในการลงทุน แต่ก็มีบางอย่างที่ไม่ต้องใช้เงินมาก ซึ่งผมคิดว่า ค่อนข้างเหมาะกับคนที่เพิ่งเริ่มต้น...…

Continue Readingสร้างทรัพย์สินอย่างง่าย โดยใช้เงินไม่มาก