Read more about the article ย้ายประเทศ มีโอกาสเจ๊ง ถ้าไม่มีความรู้เรื่องการเงินและการลงทุน
ในรอบอาทิตย์ที่ผ่านมา วลีคำว่า “ย้ายประเทศ” สร้างปรากฏการณ์บนสื่อสังคมออนไลน์อย่างถล่มทลาย เนื่องด้วยความล้มเหลวจากการควบคุมก

ย้ายประเทศ มีโอกาสเจ๊ง ถ้าไม่มีความรู้เรื่องการเงินและการลงทุน

ในรอบอาทิตย์ที่ผ่านมา วลีคำว่า “ย้ายประเทศ” สร้างปรากฏการณ์บนสื่อสังคมออนไลน์อย่างถล่มทลาย เนื่องด้วยความล้มเหลวจากการควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ของรัฐบาล ซึ่งรอบล่าสุดไม่ได้เกิดจากความบกพร่องของประชาชนตาดำ ๆ แต่เกิดจากกลุ่มคน ชนชั้นผู้นำ ที่ประมาทกับการใช้ชีวิต จนกระทั่งก่อให้เกิดการแพร่ระบาดครั้งใหญ่ ซึ่งก็ต้องยอมรับตามตรงว่า ประชาชนคนหาเช้ากินค่ำ ผู้ประกอบการรายย่อย เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบแบบเต็ม ๆ เพราะหากให้มองไปรอบ ๆ คนกลุ่มนี้ ทำมาหากินด้วยการค้าขาย ที่มีพื้นฐานของการเชื่อมต่อระหว่างผู้คนทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารริมทาง ร้านนั่งดื่มนั่งชิลขนาดเล็ก คำถามก็คือ หากกลุ่มคนเหล่านี้อยากย้ายประเทศจริง ๆ แล้วถ้าได้ย้าย จะรอดหรือจะร่วง…

Continue Readingย้ายประเทศ มีโอกาสเจ๊ง ถ้าไม่มีความรู้เรื่องการเงินและการลงทุน