Read more about the article นายหน้าอสังหาควรรู้ ปัญหาของที่ดินตาบอด
สำหรับ นายหน้าอสังหา ถ้าเป็นที่ดินที่เลือกซื้อและจับจองกันในช่วงไม่กี่ปีมานี้ ก็แทบจะไม่เจอปัญหาที่ดินตาบอดกันอีกเลย เพราะมีการบริหารจัดการ

นายหน้าอสังหาควรรู้ ปัญหาของที่ดินตาบอด

            สำหรับ นายหน้าอสังหา ถ้าเป็นที่ดินที่เลือกซื้อและจับจองกันในช่วงไม่กี่ปีมานี้ ก็แทบจะไม่เจอปัญหาที่ดินตาบอดกันอีกเลย เพราะมีการบริหารจัดการก่อนซื้อขายมาเป็นอย่างดี ทุกคนรู้แล้วว่าที่ดินทุกผืนจะต้องมีทางเข้าออกที่ชัดเจน หากเป็นทางร่วมก็ต้องมีสัญญาระหว่างเจ้าของที่ดินข้างเคียงให้เรียบร้อย เพื่อลดการเกิดปัญหากระทบกระทั่งกันในภายหลัง ที่ดินที่ถูกเรียกว่ามีลักษณะตาบอดนี้ ก็หมายถึงที่ดินซึ่งถูกปิดกั้นรอบด้าน ไม่มีทางเข้าออกเลย หันไปทางไหนก็เป็นเขตที่ดินของผู้อื่น บ้างก็อาจจะมีทางร่วมแต่เจ้าของที่คนอื่นเขาไม่ยินยอม หรือบางที่ก็ไม่มีแม้แต่ทางร่วมด้วยซ้ำไป ปัญหาและสาเหตุของที่ดิน             สาเหตุของการเกิดที่ดินตาบอดต่อยอดมาจากวัฒนธรรมของคนสมัยก่อน ที่นิยมมีลูกมากๆ พ่อแม่ก็สะสมทรัพย์สินเป็นที่ดินผืนใหญ่ หวังว่าสุดท้ายจะแบ่งสรรให้ลูกได้ไปทำทุนเท่าๆ กัน แล้วก็คิดว่าการที่พี่น้องอยู่รวมกันบนที่ดินขนาดใหญ่ที่ต่อกันเป็นผืนเดียวนั้นเป็นสิ่งที่ดี จะได้พึ่งพาอาศัยกันได้ในยามเดือดร้อน ซึ่งในยุคแรกมันน่าจะเป็นความคิดที่ดีและตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นนั้นจริง แต่เมื่อเวลาผ่านไปถึงรุ่นลูกหลาน ก็มีการแบ่งมรดกกันชัดเจนมากขึ้น บางคนเอาไปขายต่อให้ นายหน้าอสังหา เปลี่ยนมือเจ้าของไปเป็นคนอื่น…

Continue Readingนายหน้าอสังหาควรรู้ ปัญหาของที่ดินตาบอด