Read more about the article ถ้ายังไม่เก่ง อย่าริอาจเป็น นักลงทุนเต็มเวลา
ความคิดที่อยากเป็น นักลงทุนเต็มเวลา ของมนุษย์เงินเดือนทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นหน้าใหม่หรือหน้าเก่า เป็นความคิดที่ไม่ได้เพิ่งจะเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้

ถ้ายังไม่เก่ง อย่าริอาจเป็น นักลงทุนเต็มเวลา

         ความคิดที่อยากเป็น นักลงทุนเต็มเวลา ของมนุษย์เงินเดือนทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นหน้าใหม่หรือหน้าเก่า เป็นความคิดที่ไม่ได้เพิ่งจะเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้ หรือประเดี๋ยวนี้ แต่เป็นความคิดที่มีมานานแล้ว นับตั้งแต่มีคนประสบความสำเร็จจากการลงทุนในสินทรัพย์ที่เรียกว่า หุ้น โดยพวกเขาเหล่านั้น เมื่อตัวเองอยู่ในจุดที่สบาย มีเงินใช้เหลือเฟือ ก็จะได้รับโอกาสให้เขียนหนังสือ หรือขึ้นเวทีพูด ในทำนองเป็นการบอกเล่าเรื่องราว หลังจากที่ตัวเองประสบความสำเร็จจากการลงทุนแล้ว ชีวิตตัวเองสุขสบายอย่างไร มีเวลาเหลือเฟือ มีเงินเหลือใช้ จะตื่นหรือจะนอนตอนไหนก็ได้ ไม่มีใครว่า ไม่ต้องวุ่นวายกับปัญหาในที่ทำงานต่าง ๆ นา นา ฟังแล้ว มันช่างน่าลาออกจากงานประจำ ไปเป็นนักลงทุนเต็มเวลาเสียเหลือเกิน ชีวิตอะไรช่างดีปานนั้น…

Continue Readingถ้ายังไม่เก่ง อย่าริอาจเป็น นักลงทุนเต็มเวลา