Read more about the article ถอนเงินในพอร์ตหุ้นออกมาใช้ได้ไหม
จะต้องถอนเงินในพอร์ตหุ้นออกมาใช้ ทั้งที่ยังไม่ถึงเวลา เรื่องนี้อาจจะดูเหมือนง่ายที่จะตอบ แต่ก็อาจจะยากที่จะทำสำหรับบางคน ผมขอให้ท่านเสียเวลา

ถอนเงินในพอร์ตหุ้นออกมาใช้ได้ไหม

  สวัสดีครับท่านนักลงทุนทุกท่าน  หลายคนเกิดคำถามขึ้นมาว่า การลงทุนในหุ้น เราสามารถนำเงินในพอร์ตหุ้น มาจับจ่ายใช้สอยในชีวิตประจำวันได้หรือไม่ ผมเองอาจจะต้องย้อนคำถามกลับไปว่า เป้าหมายการลงทุนหุ้นของคุณคืออะไร นอกเหนือจากนั้น การวางแผนทางการเงิน ของคุณ เริ่มต้นด้วยเรื่องอะไร มีเป้าหมายอย่างไร แล้วทำไม่ คุณจึงเกิดแนวคิดว่า จะต้องถอนเงินในพอร์ตหุ้นออกมาใช้ ทั้งที่ยังไม่ถึงเวลา เรื่องนี้อาจจะดูเหมือนง่ายที่จะตอบ แต่ก็อาจจะยากที่จะทำสำหรับบางคน ผมขอให้ท่านเสียเวลา อ่านสักนิดครับ เผื่อวันข้างหน้า เราอาจจะมองย้อนกลับมาว่า วิธีคิด เล็กน้อยเพียงแค่นี้ อาจจะทำให้ คุณภาพชีวิต ต่างกันอย่างสิ้นเชิง  เรื่องเล่าของผู้รู้ แล้วหันมาย้อนดูตัวเรา…

Continue Readingถอนเงินในพอร์ตหุ้นออกมาใช้ได้ไหม