Read more about the article ถนนพระรามเก้าเส้นเลือดสายใหม่ แห่งธุรกิจคอนโดเช่า
แหล่งธุรกิจต่าง ๆ ใจกลางกรุงเทพ มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องขึ้นทุกปี โดย เฉพาะ ถนนพระรามเก้า ซึ่งมีข้อโดดเด่นในเรื่องการเชื่อมต่อของการคมนาคหลากหลายรูปแบบ

ถนนพระรามเก้าเส้นเลือดสายใหม่ แห่งธุรกิจคอนโดเช่า

แหล่งธุรกิจต่าง ๆ ใจกลางกรุงเทพ มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องขึ้นทุกปี โดย เฉพาะ ถนนพระรามเก้าซึ่งมีข้อโดดเด่นในเรื่องการเชื่อมต่อของการคมนาคหลากหลายรูปแบบ      ถนนพระรามเก้าเป็นทำเลที่มีความพร้อมทางด้นการคมโครงสร้างพื้นฐานถนนพระรามเก้าป็นตัวเชื่อมถนนสายหลัก พาดผ่าน จึงทำให้ผู้ประกอบธุรกิจด้านคอนโดเช่าให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่ง การเดินทางด้วยรถยนตร์  นอกจากจะเชื่อมต่อสู่ย่านธุรกิจหลายสายแล้ว มีทางเชื่อมต่อสู่ทางด่วน ที่สามารถเป็นทางลัดไปยัง ถนนพระรามสอง ถนนพระรามสาม ถนนบางนาตราด วิภาวดีรังสิต รามอินทรา มีนบุรี ถนนแจ้งวัฒนะ  นอกจากนี้ยังมีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิ้งค์ ในอนาคตอันใกล้จะมีรถไฟฟ้าสายสีส้ม (สถานนี บางขุน -  สถานนีแยกร่มเกล้า)สายสีเหลือง (สถานนีลาดพร้าว –สถานนีสำโรง)สายสีน้ำตาล (สถานนี้แคราย –สถานนีลำสาลี) พาดผ่าน  ทำให้ถนนพระรามเก้า  เป็นจุด ในการเปลี่ยนเส้นทางของรถไฟฟ้าหลายสาย ถนนพระรามเก้ายัง ใกล้สถานนี เรือโดยสารคลองแสนแสบ  สถานนีอโศก ศักยภาพ การคมนาคมขนส่งจึงทำให้มีบริษัทห้างร้านมาเปิดดำเนินการบน  ถนนพระรามเก้าจำนวนมากเมื่อมีการจ้างงานย่อมมีมนุษย์งานมากมามายหาที่พักอาศัย จึงได้มีโครงการคอนโดเช่า  หลายหลากให้เลือกอยู่อาศัย  ถนนพระรามเก้าจัดเป็นExtend…

Continue Readingถนนพระรามเก้าเส้นเลือดสายใหม่ แห่งธุรกิจคอนโดเช่า