Read more about the article ต่างชาติครอบครองทรัพย์สินไทย อย่างไรได้บ้าง ตอนที่ 2
พูดถึงเรื่องเก่ามายืดยาว ขอพูดเรื่องใหม่กันบ้าง ว่าทรัพย์สินที่ต่างชาติครอบครองได้ ชิ้นต่อไป สามารถเป็นเจ้าของได้หรือไม่ หรือเป็นได้แค่ไหน

ต่างชาติครอบครองทรัพย์สินไทย อย่างไรได้บ้าง ตอนที่ 2

 สวัสดีครับ ท่านผู้อ่านทุกท่าน  ความเดิมตอนที่แล้วผมได้พูดถึงทรัพย์สินที่ชาวต่างชาติสามารถเป็นเจ้าของได้ ซึ่งทรัพย์สินที่ว่านั้น ก็คือ คอนโดมีเนียม ซึ่งกฎหมายไทยเอง ก็ไม่ได้เปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติเข้ามาครอบงำอสังหาริมทรัพย์ได้สะดวกนัก โดยเฉพาะเรื่องสิทธิเรื่องเสียงในคอนโดมีเนียม กฎหมายไทยอนุญาตให้ชาวต่างชาติไม่ว่าชาติเดียวหรือหลายชาติรวมกัน สามารถครอบครองห้องชุดได้ไม่เกิน 49% ต่อห้องชุด 1 โครงการเท่านั้น ที่เป็นแบบนี้ก็เพื่อความผาสุกของคนไทยในภาพรวม เพราะก็ต้องยอมรับตามตรงว่า คนไทยเราเอง ไม่เมีเม็ดเงินหนาเท่าชาวต่างชาติ ถ้าปล่อยฟรีมากเกินไป อนาคตแผ่นดินไทยคงไม่ใช่คนไทยเป็นผู้อยู่อาศัยแน่ ๆ เอาหละครับ พูดถึงเรื่องเก่ามายืดยาว ขอพูดเรื่องใหม่กันบ้าง ว่าทรัพย์สินที่ต่างชาติครอบครองได้ ชิ้นต่อไป สามารถเป็นเจ้าของได้หรือไม่ หรือเป็นได้แค่ไหน ที่ดิน…

Continue Readingต่างชาติครอบครองทรัพย์สินไทย อย่างไรได้บ้าง ตอนที่ 2