Read more about the article ชำแหละงบการเงินหุ้น ตอน งบแสดงฐานะทางการเงิน
จากงบแสดงฐานะทางการเงินบ้าง พูดง่าย ๆ งบนี้ สามารถมีสัญญาณบ่งชี้อะไรให้เรา เพื่อกำหนดกลยุทธ์การลงทุน ซึ่งผมมองว่า การลงทุนในหุ้นไม่จำเป็นต้องเรียนในเชิงลึก

ชำแหละงบการเงินหุ้น ตอน งบแสดงฐานะทางการเงิน

         สวัสดีท่านนักลงทุนผู้รักการลงทุนด้วยปัจจัยพื้นฐานทุกท่านครับ ผมขอไม่พูดอะไรมาก ตามหัวข้อเลยครับ ว่าเราในฐานะนักลงทุนหุ้น เราจะได้อะไรจากงบแสดงฐานะทางการเงินบ้าง พูดง่าย ๆ งบนี้ สามารถมีสัญญาณบ่งชี้อะไรให้เรา เพื่อกำหนดกลยุทธ์การลงทุน ซึ่งผมมองว่า การลงทุนในหุ้นไม่จำเป็นต้องเรียนในเชิงลึก เหมือนนักบัญชีหรอกคับ เอาแค่ให้รู้ว่า เมื่องบออกมาแบบนี้ มันดีหรือไม่ดี หรือเมื่อก่อนดี ตอนนี้ยังดีอยู่ไหมก็น่าจะเพียงพอ สินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของเจ้าของ          เอาแบบเร็ว ๆ เลยนะครับ ผมอยากให้นึกภาพ คนฐานะดีคนหนึ่ง ซึ่งเราสามาถสังเกตได้จาก อุปกรณ์…

Continue Readingชำแหละงบการเงินหุ้น ตอน งบแสดงฐานะทางการเงิน