Read more about the article ไม่อยากขายหมู ทำอย่างไร
เปิดหัวข้อมาแบบนี้ ผมไม่ได้เปลี่ยนแนวจากเรื่องหุ้นมาเป็นพ่อค้าเนื้อสัตว์นะครับ ท่านนักลงทุนมือใหม่ทุกท่าน เพราะการขายหมูในที่นี้ ไม่ได้

ไม่อยากขายหมู ทำอย่างไร

เปิดหัวข้อมาแบบนี้ ผมไม่ได้เปลี่ยนแนวจากเรื่องหุ้นมาเป็นพ่อค้าเนื้อสัตว์นะครับ ท่านนักลงทุนมือใหม่ทุกท่าน เพราะการขายหมูในที่นี้ ไม่ได้มีความหมายว่า การขายหมู ที่เป็นเนื้อสัตว์สำหรับประกอบอาหาร แต่หมายถึงการขายหุ้นก่อนถึงเวลาอันควร หรือการขายหุ้นตอนที่หุ้นยังมีราคาสูงขึ้นได้อีก(ซึ่งน้อยคนนักจะรู้ว่าราคาหุ้นมันจะถึงจุดสูงสุดเมื่อไหร่) แต่เชื่อหรือไม่ ในแวดวงนักลงทุน ไม่มีใครเคยขายหุ้นได้ในราคาสูงสุดหรอก และถึงแม้จะมีบ้างแต่ก็ไม่บ่อย ซึ่งส่วนใหญ่แล้ว การขายหุ้นได้ในราคาที่ดี จะใกล้เคียงกับราคาสูงที่สุด แบบนี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้ว โดยในวันนี้ เรามารู้จักวิธีการ ที่ทำให้เราไม่ขายหมู หรือ วิธีการขายหมูบ้าง ขายวัวบ้าง ขายช้างบ้าง คะเคล้ากันไป ชนิดที่เรียกว่า ไม่ขายหมูยกเล้านั่นเองครับ ไปติดตามกันเลย ขายหมู คือปัญหาของคนมีกำไร…

Continue Readingไม่อยากขายหมู ทำอย่างไร
Read more about the article ไม่อยากขายหมู ทำอย่างไร
เปิดหัวข้อมาแบบนี้ ผมไม่ได้เปลี่ยนแนวจากเรื่องหุ้นมาเป็นพ่อค้าเนื้อสัตว์นะครับ ท่านนักลงทุนมือใหม่ทุกท่าน เพราะการขายหมูในที่นี้

ไม่อยากขายหมู ทำอย่างไร

เปิดหัวข้อมาแบบนี้ ผมไม่ได้เปลี่ยนแนวจากเรื่องหุ้นมาเป็นพ่อค้าเนื้อสัตว์นะครับ ท่านนักลงทุนมือใหม่ทุกท่าน เพราะการขายหมูในที่นี้ ไม่ได้มีความหมายว่า การขายหมู ที่เป็นเนื้อสัตว์สำหรับประกอบอาหาร แต่หมายถึงการขายหุ้นก่อนถึงเวลาอันควร หรือการขายหุ้นตอนที่หุ้นยังมีราคาสูงขึ้นได้อีก(ซึ่งน้อยคนนักจะรู้ว่าราคาหุ้นมันจะถึงจุดสูงสุดเมื่อไหร่) แต่เชื่อหรือไม่ ในแวดวงนักลงทุน ไม่มีใครเคยขายหุ้นได้ในราคาสูงสุดหรอก และถึงแม้จะมีบ้างแต่ก็ไม่บ่อย ซึ่งส่วนใหญ่แล้ว การขายหุ้นได้ในราคาที่ดี จะใกล้เคียงกับราคาสูงที่สุด แบบนี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้ว โดยในวันนี้ เรามารู้จักวิธีการ ที่ทำให้เราไม่ขายหมู หรือ วิธีการขายหมูบ้าง ขายวัวบ้าง ขายช้างบ้าง คะเคล้ากันไป ชนิดที่เรียกว่า ไม่ขายหมูยกเล้านั่นเองครับ ไปติดตามกันเลย ขายหมู คือปัญหาของคนมีกำไร…

Continue Readingไม่อยากขายหมู ทำอย่างไร