Read more about the article สังเกตหุ้น ตอน กลยุทธ์CPALL
โดยคราวนี้หุ้นที่ผมสังเกตเจอ และมองว่าพวกเขายังคงมีกลยุทธ์ที่ชาญฉลาดในการปรับตัวเพื่อรักษาระดับกำไรอยู่เรื่อย ๆ นั่นก็คือ หุ้นCPALL

สังเกตหุ้น ตอน กลยุทธ์CPALL

สวัสดีท่านนักลงทุนหุ้นทุกท่านครับ  สำหรับเรื่องราวของบทความนี้ ผมขอหนีห่างข่าวคราวเกี่ยวกับเงินเฟ้อ การพิจารณาขึ้นดอกเบี้ย รวมทั้งข่าวร้ายอื่น ๆ ที่บั่นทอนจิตใจท่านนักลงทุนแล้วกันนะครับ แล้วกลับมามองความจริงที่เป็นอยู่ ซึ่งเราสามารถสังเกต แล้วนำมาเป็นข้อมูลก่อนการตัดสินใจซื้อหุ้นที่มีคุณภาพต่อพอร์ตของเราได้เป็นอย่างดี แต่ก่อนอื่นผมต้องขอออกตัวก่อนนะครับว่า การเขียนบทความในครั้งนี้ ผมไม่ได้มีเจตนาชี้นำให้ท่านนักลงทุนซื้อหุ้น ก่อนการพิจารณาด้วยปัจจัยอื่น ๆ ด้วยเสมอ โดยคราวนี้หุ้นที่ผมสังเกตเจอ และมองว่าพวกเขายังคงมีกลยุทธ์ที่ชาญฉลาดในการปรับตัวเพื่อรักษาระดับกำไรอยู่เรื่อย ๆ นั่นก็คือ หุ้นCPALL CPALL ทำอะไร สำหรับ CPALL หรือ หุ้นร้านสะดวกซื้อ เซเว่น อีเลฟเว่นที่เรารู้จักกันดี พวกเขาได้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในพฤติกรรมของผู้บริโภค…

Continue Readingสังเกตหุ้น ตอน กลยุทธ์CPALL