เปิด 5 อาชีพยุคใหม่ ที่สร้างรายได้แบบยั่งยืน

เมื่อโลกเปลี่ยนไป คนก็ต้องเปลี่ยนตาม มีหลากอาชีพที่หายไปจากโลกนี้ ในขณะเดียวกันก็มีอาชีพใหม่ๆเกิดขึ้นมามากมาย อีกทั้งยังมีอาชีพที่เกิดขึ้นมานานแล้วหากแต่ยังมีความต้องการของตลาดสูงอยู่อย่างต่อเนื่อง สำหรับข้อมูลวันนี้ได้มาจากผลสำรวจที่จัดขึ้นใน 7 ประเทศโซนเอเชีย ว่าอาชีพใดบ้างที่กำลังรุ่ง

ปรับตัวให้เป็นแล้วจะอยู่รอด

จำนวนกว่า 50% ของผู้ประกอบการ พบว่ามีแนวโน้มจากการขยายตัวของธุรกิจ จะมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 25% แต่ก็ใช่ว่าจะจ้างทุกตำแหน่ง โดยจะเลือกที่จำเป็นเท่านั้น เน้นพนักงานน้อยหากแต่มีประสิทธิภาพจริงๆ สำหรับช่วงเวลาที่บริษัทต่างๆต้องการจะจ้างงานมากที่สุด ก็คือ เดือน มกราคม เพราะเป็นช่วงหลังจากรับโบนัสปลายปี ทำให้พนักงานหลายๆตัดสินใจที่จะอยู่ต่อ หรือเปลี่ยนงาน และในช่วงเดือนมิถุนายน ซึ่งเป็นช่วงแห่งการจบการศึกษานั่นเอง

5 กลุ่มธุรกิจซึ่งมีแนวโน้มเติบโตในด้านบวก ได้แก่

  • ธุรกิจเกี่ยวกับบริการการเงิน
  • การค้าส่ง และการค้าปลีก ทั้งในและนอกประเทศ
  • ธุรกิจทางด้าน IT และอินเทอร์เน็ต
  • การผลิต
  • ธุรกิจเทรดดิ้ง

สำหรับ 5 ตำแหน่งงานที่ตลาดต้องการ ได้แก่

  • พนักงานขาย
  • วิศวกร
  • ธุรการ
  • เจ้าหน้าที่ IT
  • พนักงานการตลาด

ปัจจัยต่างๆเหล่านี้มาจากความต้องการทางด้านทักษะ ซึ่งนำมาประยุกต์ใช้เข้ากับธุรกิจต่างๆที่มีการเปลี่ยนแปลงไป

ในยุคปัจจุบันนี้ ในคนหนึ่งคน ต้องมีความสามารถและทักษะหลายด้าน โดยเฉพาะเด็กจบใหม่ที่ยังไร้ประสบการณ์ในการทำงานและต้องการได้งานทำ ก็จำเป็นที่จะต้องเพิ่มเติมทักษะความรู้ ยกระดับความสามารถให้หลากหลาย เช่น ภาษาต่างประเทศ , IT , เรียนรู้วัฒนธรรมต่างประเทศ เป็นต้น โดยเฉพาะประเทศที่อยู่ในเอเชียเหนือ ซึ่งเข้ามาลงทุนในไทยมากขึ้น

อีกทั้งยังต้องพัฒนาแรงใจในแง่บวก และพัฒนาทัศนคติ ให้ดีขึ้นด้วย เพราะมีเด็กจบใหม่จำนวนมากไม่มั่นใจว่าตนเองจะหางานได้ง่ายๆเนื่องจากมีความท้าทายหลายประการ อีกทั้งยังต้องพัฒนาทักษะ ให้มีความหลากหลาย เพราะอย่าลืมว่าการแข่งขันในสายงานต่างๆมีความเข้มงวดขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ยิ่งทักษะทางด้านภาษายิ่งดี นอกจากนี้ยังพยายามปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์กรซึ่งมีความแตกต่างกันได้ เพื่อให้เท่าทันกับโลกที่เปลี่ยนแปลงไป สุดท้ายอย่าท้อเป็นเรื่องที่อยากให้ทุกคนได้นำไปใช้เป็นพลังใจกัน

ขอบคุณรูปภาพจาก kapook

การลงทุน เล่นหุ้น อสังหาริมทรัพย์

Table of Contents