การลงทุนและวางแผนทางการเงินมีข้อดีอะไรบ้าง

            หลายคนอาจคิดว่าการลงทุนหรือการวางแผนการเงินนั้นจะช่วยให้เรามีเงินเพิ่มขึ้นหรือช่วยให้เรามีเงินเก็บ นั่นคือข้อดีหลักๆในการลงทุนและวางแผนทางการเงิน ความจริงแล้ว ยังมีข้อดีในด้านอื่นๆ ที่คุณควรรู้ด้วย เพื่อให้คุณนั้นบริหารการเงินได้ดีและมีประสิทธิภาพ

            ทำให้คุณรู้จักการวางแผนการใช้จ่ายและรู้จักใช้เงินมากยิ่งขึ้น เพราะถ้าคุณรู้จักการลงทุนและการวางแผนทางการเงินที่ถูกต้อง และนำมาปรับใช้ให้กับชีวิตของคุณ เพราะการวางแผนทางการเงินหรือการลงทุนต่างๆ ต้องค่อยเป็นค่อยไป ไม่ควรเร่งรัดมากไป เพราะจะเป็นการกดดันตัวเอง อาจทำให้ท้อในการทำได้

เพราะฉะนั้นเอาแบบค่อยเป็นค่อยไปจะดีกว่า ทำให้รู้จักวางแผนและบริหารความเสี่ยงต่างๆที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนและวางแผนในเรื่องของการเงิน โดยเมื่อเริ่มออมและคิดจะลงทุน คุณจะต้องรู้จักวางแผนเป็นองค์รวม ทั้งการใช้ การออม การแบ่งเงินเพื่อเป้าหมายต่างๆ การป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน การลงทุน รู้จักจัดสรรเงินเพื่อเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาวได้อย่างถูกต้อง จะช่วยให้การลงทุนหรือการวางแผนในเรื่องของการเงินเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ และยังทำให้เรามีความสุขในชีวิตเพิ่มขึ้นด้วย เพราะว่าไม่ต้องกังวลเรื่องปัญหาการเงินอีกต่อไป

คุณจะรู้จักธุรกิจต่างๆ และผลิตภัณฑ์ทางการเงิน เพราะเมื่อคุณอยากลงทุน คุณจะต้องศึกษารายละเอียดต่างๆทางการเงิน เพื่อให้คุณนั้นเลือกการลงทุนที่เหมาะสมกับตนเองมากที่สุด อย่างเช่น หุ้น ตราสารหนี้ กองทุน ฯลฯ โดยเราจะได้เรียนรู้ ในเรื่องเหล่านี้ไปด้วย ทำให้คุณตัดสินใจในเรื่องนี้ได้ง่ายมากขึ้น

ทำให้ได้เพื่อนกลุ่มใหม่ที่เป็นนักลงทุนเหมือนกัน เพราะว่าในบางครั้งหากเรานั้นไม่เข้าใจในเรื่องการลงทุน เราอาจจะต้องเข้ากลุ่มการเรียนรู้หรือประชุมต่างๆ เช่น การประชุมผู้ถือหุ้น เยี่ยมชมกิจการ (Company Visit) การเข้าร่วมอบรมสัมมนา หรือคุณอาจจะได้รู้จักกับคนที่มีแนวคิดคล้ายกันผ่าน

ทำให้ได้เรียนรู้สิ่งที่คนอื่นไม่ค่อยรู้ เพราะว่าเราจะเรียนรู้อย่างละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นั้นๆ ทำให้คุณมีโอกาสเข้าถึงหรือใช้ผลิตภัณฑ์นั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพตามที่คุณต้องการ อย่างไรก็ตาม คุณต้องเข้าใจก่อนว่า บางครั้งการลุงทุนและการวางแผนทางการเงิน เราต้องศึกษารายละเอียดแบบเจาะลึก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงทุนที่เราสนใจ เพื่อให้เราเข้าใจและเลือกลงทุนได้อย่างถูกต้อง

ทั้งหมดนี้ คือ ข้อดีของการลงทุนและการวางแผนทางการเงินที่จะทำให้คุณมีวินัยทางการเงินมากขึ้น และช่วยให้คุณนั้นมีเงินเก็บออมมากขึ้นในอนาคตอีกด้วย ใครที่อยากมีอิสระทางการเงินก็ขอให้ลองทำแบบนี้ดู

การลงทุน เล่นหุ้น อสังหาริมทรัพย์

Table of Contents