กองทุนรวมกับวิธีการทำกำไรแบบง่ายๆ

การลงทุนมีหลายอย่างมาก การที่จะทำให้คุณนั้นได้เงินหรือได้เก็บออมเงินตามที่ต้องการนั้น คุณก็ต้องดูว่ามีวิธีการเก็บเงินอย่างไรบ้างที่มีความเสี่ยงน้อย ให้ผลตอบแทนมาก และสามารถลดหย่อนภาษีได้ ซึ่งมันมีอยู่วิธีเดียว นั่นคือ การลงทุนในกองทุนรวม

กองทุนรวม คือ การระดมเงินลงทุนจากคนจำนวนมากและนำไปจดทะเบียนให้มีฐานะเป็นนิติบุคคล เพื่อตั้งเป็น กองทุนขึ้นมา โดยเงินที่ได้รับนั้นจะมีผู้จัดการกองทุนที่เป็นมืออาชีพได้นำเงินไปลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ ตามนโยบายของแต่ละกองทุน เพื่อให้ได้รับเงินเพิ่มขึ้นและนำมาเฉลี่ยกับคนที่ลงทุนในกองทุน สำหรับคนที่เพิ่งลงทุนในกองทุนรวมแต่ไม่รู้ว่า จะทำกำไรอย่างไร วันนี้เรามีสิ่งดีๆมาบอกกัน

ใช้กองทุนรวมเป็นที่พักเงินแทนบัญชีออมทรัพย์ ใครที่ฝากเงินในบัญชีออมทรัพย์ก็อยากให้ลองมาลงทุนในกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงต่ำและมีสภาพคล่องสูงดู เช่น กองทุนพันธบัตรระยะสั้น และกองทุนรวมตลาด ส่วนการเลือกหากองทุน ต้องเลือกที่มีนโยบายรักษาเงินต้น โดยอาจให้ผลตอบแทนประมาณ 0.7-1.5% ต่อปี และต้องพิจารณาในเรื่องของสภาพคล่องด้วย เพิ่มโอกาสการลงทุนด้วยกองทุนรวม

ซื้อกองทุนรวมประเภทมีเงินปันผล หลาย ๆ กองทุนเน้นนโยบายการจ่ายเงินปันผลโดยผลกำไรที่กองทุนทำได้ในระหว่างปีจะถูกจัดสรรและจ่ายคืนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นอัตราร้อยละตามที่กำหนดไว้ในนโยบายกองทุน และในระหว่างการถือครองหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับเงินปันผล และถ้าคุณขายคืนหน่วยลงทุนจะได้กำไรจากส่วนต่างของมูลค่าหน่วยลงทุนนั้นด้วย

การรับประโยชน์ทางภาษีผ่านการลงทุนในกองทุน LTF/ RMF การลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) และกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) เป็นการสร้างกำไรสองต่อ อย่างแรก การนำเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนไปลดหย่อนภาษีในปีที่มีการลงทุน ต่อที่สอง คือ ส่วนต่างของมูลค่าหน่วยลงทุนของราคาในวันที่ขายกับราคาซื้อ เป็นต้น ทำให้คุณได้กำไรและยังลดภาษีได้อีกด้วย

ทั้งหมดนี้ คือ การทำกำไรในกองทุนรวมที่คุณสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง และไม่ได้ยากเกินไป เพียงแต่ว่าคุณต้องเลือกกองทุนที่คุณจะลงทุนให้ดี เพื่อให้คุณได้รับประโยชน์สูงสุดจากกองทุนนั้น อย่างไรก็ตาม คุณควรจะศึกษาและรวบรวมก่อนว่ามีกองทุนอะไรบ้าง และคุณต้องการลงทุนในกองทุนไหนบ้าง แต่ก็ไม่ควรลงทุนมากไป เพราะการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงสูง จึงควรแบ่งเงินเป็นส่วนๆ เพื่อลงทุนดีกว่า หากจะเจ็บตัวจะได้ไม่เจ็บตัวมากเกินไปนั่นเอง

การลงทุน เล่นหุ้น อสังหาริมทรัพย์

Table of Contents