อยากกู้เงินทำธุรกิจ ต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง

            สำหรับคนทำธุรกิจ คุณจะต้องวางแผนหลายอย่างทั้งในเรื่องงบประมาณ การซื้อขายสินค้า การขนส่ง และเรื่องต่างๆอีกมากมาย แต่อย่างไรก็ตาม ในบางครั้งอาจเกิดสถานการณ์ไม่คาดคิดทำให้คุณประสบปัญหาในเรื่องการเงิน หรือเมื่อคุณพบว่าธุรกิจไปได้สวยและอยากขยายกิจการ คุณอาจต้องการเงินทุนมากยิ่งขึ้น และสิ่งหนึ่งที่จะช่วยคุณได้นั่นคือ การกู้เงินทำธุรกิจ ความจริงแล้วในเรื่องการกู้เงินมันไม่ใช่เรื่องยาก แต่ถ้าไม่เตรียมตัวไปเลยนั่นคือ ก็อาจไม่ได้รับการอนุมัติได้

            กู้เงินทำธุรกิจ  ถ้าคุณอยากให้ผ่าน คุณจะต้องมีประวัติผลการติดต่อและมีการชำระหนี้ที่ตรงเวลา และคุณจะต้องมีบัญชีเงินฝาก หรือมีการเดินบัญชีกระแสรายวันมาบ้าง เพราะว่าธนาคารจะเห็นเงินเบื้องต้นของคุณว่าเข้าออกมากน้อยแค่ไหน แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการบริหารเงิน สำหรับคนที่เคยมีประวัติการขอสินเชื่อก็ควรแสดงให้ธนาคารเห็นว่า เรามีประวัติการชำระหนี้ที่ดีมาโดยตลอด ไม่เคยจ่ายช้า ค้างจ่าย หรือหลีกเลี่ยงการจ่าย เพราะจะแสดงถึงการมีวินัยทางการเงินสูง แต่ทั้งนี้ทางธนาคารจะตรวจสอบเครดิตบูโรของคุณอีกครั้ง

-เตรียมเอกสารในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง เอกสารสำคัญคือ เอกสารทางการเงิน โดยจะเอกสารก็แตกต่างกันไปตามสินเชื่อที่คุณขอ คุณอาจโทรถามธนาคารหรือศึกษาด้วยตนเอง และเตรียมเอกสารให้พร้อมเพื่อยื่นกู้ได้ทันที ไม่ใช่ว่าพอไปถึงธนาคารแล้วต้องกลับเพราะเอกสารไม่ครบ

สำหรับเอกสารการเงินจะแสดงให้เห็นว่าประวัติการเงินของคุณดีแค่ไหน ดูจากที่มาของรายได้ ดูว่ามีเงินออมไว้มากขึ้นต่อเนื่องและสม่ำเสมอหรือไม่ และต้องมีเงินฝากกับธนาคารที่จะกู้ด้วย เพื่อจะได้ตรวจสอบประวัติทางการเงินก่อนการขอสินเชื่ออย่างน้อย 6 เดือนถึง 1 ปี และถ้าจะกู้เงินทำธุรกิจ  ต้องมีเอกสารทางการค้าให้ครบถ้วนด้วย เพื่อแสดงถึงการประกอบธุรกิจและความน่าเชื่อถือของธุรกิจ รวมทั้งเอกสารเกี่ยวกับธุรกิจ เช่น  สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ / ทะเบียนการค้า หรือเอกสารอื่นที่แสดงว่าประกอบธุรกิจ เป็นต้น

            -การเตรียมแผนธุรกิจ จะแสดงให้เห็นว่า ทุกวันนี้กิจการมีการดำเนินงานอย่างไรและมีแผนการดำเนินงานต่อไปอย่างไร กิจการจำเป็นต้องใช้เงินหมุนเวียนหรือต้องการเงินลงทุนจำนวนเท่าไรถึงจะเพียงพอ และถ้าให้ไปแล้วในอนาคตจะสามารถชำระหนี้ได้หรือไม่  

-ระบบการจัดการเงิน คุณต้องมีระบบบัญชีที่ดีและถูกต้อง จะแสดงให้เห็นถึงฐานะกิจการที่แท้จริง ผลประกอบการที่เชื่อถือได้ ทางธนาคารก็จะสามารถพิจารณาว่าในการดำเนินงานที่ผ่านมา กิจการมีสภาพคล่อง ความสามารถในการชำระหนี้ มีความเสี่ยงมากน้อยอย่างไร

-หลักทรัพย์ค้ำประกันหรือผู้ค้ำประกัน เป็นส่วนประกอบที่ทำให้คุณได้รับอนุมัติแต่ไม่ใช่ทั้งหมด แต่มันสำคัญสำหรับคนที่ไม่เคยกู้อะไรมาก่อน เพื่อให้ดูว่าถ้าชำระหนี้ไม่ได้ก็ยังมีหลักทรัพย์มาประกันได้

#หุ้น #เล่นหุ้น #ลงทุน #ตลาดหุ้น #SET #เกมยิงปลาออน์ไลน์

Table of Contents