จับสัญญาณต่างชาติ (1)

การลงทุนในตลาตหลักทรัพย์ จังหวะเวลาของชื้อหรือ เป็นอีกปัจจัยในความสำเร็ง ใครสามารถหยั่งรู้ได้ว่า เมื่อไหร่ควรซื้อ จังหวะไหนควรขาย ความร่ารวยก็อยู่เพียงแค่เอื้อม

แต่ตลาดหุ้นไม่มีเครื่องมือตรวจจับสัญญาณว่า เมื่อไหร่ควรซื้อจังหวะไหนควรขายออก หรือช่วงเวลาใดไม่ควรทำอะไรเลยและถือเงินสดไว้ ดังนั้น นักลงทุนจึงต้องหาวิธีการ เพื่อกำหนดจังหวะเวลาซื้อขายหุ้นด้วยตัวเอง การพิจารณาจังหวะเวลาการลงทุนที่เหมาะสม ไม่มีสูตสำเร็จตายตัว โดยบางคนอาจจะอาศัยการ

ประเมินสถานการณ์ความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นในแต่ละช่วงเวลาบางคนอาศัยการคาดการณ์ทิศทางความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นและแรงซื้อแรงขายที่มีเข้ามา

ติดตามความเคลื่อนไหวตลอดเวลา เพราะถือว่า นักลงทุนต่างชาติมีอิทธิพลต่อตลาดหุ้นมาก แรงซื้อแรงขายของต่างชาติ สามารชี้นำรดาหันได้ และสถิติช่วง 10 ปีที่ผ่นมาพิสูจน์แล้วว่า เป็น

เช่นนั้น โดยเมื่อใดที่ฟรั่งแห่เข้ามาซื้อ หุ้นจะขึ้น แต่เมื่อใดที่ฟรั่งเทขาย หุ้นจะลงการเข้าออกของฝรั่ง จึงกลายเป็นสัญญาณเตือนล่วงหน้าว่าหุ้นมีแนวโน้มอย่างไร น่จะขึ้นหรือลง ทำให้นักลงทุนที่เฝ้าตรวจจับสัญญาณ สามารถกำหนดจังหวะการลงทุนได้ง่ายขึ้น

#หุ้น #เล่นหุ้น #ลงทุน #ตลาดหุ้น #SET #กองทุนรวม #ฝากขั้นต่ำ

Table of Contents