คัดแยก (หุ้น) ขยะ 3

เนื่องจากหุ้นที่อยู่นอกบัญชีดำ ได้ถูกเลือกเฟ้นและผ่าน การกลั่นกรองมาอย่างรอบคอบแล้ว นักลงทุนที่มอยากจะรวยเร็วมักจะอยู่ในตลาดหุ้นได้ไม่ “ทน” เพราะเล่นหุ้นดี ๆ หุ้นทีเด็ดจน “เอวัง” ไปทั้งสิ้น

ส่วนนักลงทุนที่อยู่ยงคงกระพันในตลาดหุ้นมักเป็นนักลงทุนที่ไม่เอาด้วยกับหุ้นขยะ และรู้จักดัดแยะหุ้นขยะจับขึ้นบัญชีดำจำใส่ใจไว้ ใครที่อยากอยู่ในตลาดหุ้นนาน ๆ ลองเปลี่ยนทัศนคติดีไหม เลิกคิดรวยเร็ว และหันกลับมา “กลัวจน” กันบ้าง

ถ้า “กลัวจน” เสียแล้ว รับรองว่า รูปแบบการเล่นหุ้นจะเปลี่ยนไป และรับรองว่า ต่อไปจะไม่แตะหุ้นขยะ หุ้นเสี่ยงสูงทั้งหลายอีก เพราะหุ้นจำพวกนี้จะกลายเป็นหุ้นต้องห้าม แตะเพียงหน่อยเดียวก็ไม่ได้

เมื่อไม่เล่นหันขยะ หุ้นที่มีตีกรีความสี่ยงสูง เงินก็ไม่ถูกกิน เมื่อไม่ถูกกิน จะจนลงได้อย่างไร การลงทูนด้วยความ”กลัวจน” แม้จะรวยช้า แต่ก็ดีกว่าการเล่นหุ้นพราะอยากรวยเร็ว ซึ่งจุดอบ มักจะ “จน” ลง และมีทั้ง “จนลง” อย่างช้าๆและ “จนลง” ในพริบตา

#หุ้น #เล่นหุ้น #ลงทุน #ตลาดหุ้น #SET #กองทุนรวม #Sexy Baccarat

Table of Contents