ยุค”กองทุน”เฟื่องฟู4

ต้องการเหตุไม่ต้องการผลเหมือนกัน เพราะถ้าอ้างอิงกันด้วยเหตุและผล คงไม่มีใครไล่เก็งกำไรหน่วยลงทุนสินภิญโญ 4 นอกตลาดในรดาถึง 15 บาท โดยหลักคิดง่าย ๆ คือ เมื่อประเมินว่าแนวโน้มหุ้นพุ่งขึ้นต่อเนื่อง ก็สามารถนำเงินซื้อหุ้นในกระดานได้

โดยกระจายวงเงินลงทุนไปวงเงินลงทุนเริ่มต้น 10 บาท เมื่อราคาหุ้นขยับขึ้นเท่าไหร่

กำไรจะเกิดขึ้นเต็มจำนวน แต่ถ้ำไล่ซื้อหน่วยลงทุนสินภิญโญ4นอกตลาด จะต้องใส่เงินลงทุนเริ่มตันถึง 15 บาท โดยที่บริษัทหลักทรัพย์ กองทุนรม จำกัดมีวงเงินเริ่มตันลงทุนหุ้นจริงมีเพียง 9.50 บาทเท่านั้น

ไม่ว่าบริษัทหลักทรัพย์ กองทุนรวม จำกัดในยุคนั้นจะเก่งขนาดไหน ฝีมือบริหารยอดเยี่ยมอย่างไร แต่การสร้างผลตอบแทนให้กองทุนรวมสินภิญโญ 4 ถึง 50% ไม่ง่ายแน่ ๆ

กระแสคลั่งไคล้การเก็งกำไรหน่วยลงทุนกองทุนรวม ไม่ได้สุดสิ้นกันที่กองทุนสินภิญโญ4เท่านั้น แต่ยังต่อเนื่องถึงกองทุนรวมสิ่นภิญโญ6ด้วย เดือนสิงหาคม 2530 บริษัทหลักทรัพย์ กองทุนรวม จำกัด ได้จัดตั้งกองทุนสินภิญโญ6ขึ้นมาอีก วงเงิน กองทุน1.200 ล้นบาท ปรากฏว่าขายหมดเกลี้ยงภายในพริบตาเหมือน กองทุนสินภิญโญ 4

 แต่กระแสเก็งกำไรนอกตลาดลดความร้อนแรง ลง โดยเสนอซื้อที่ราคาประมาณ 12-13 บาท กรเก็งกำไรหน่วยลงทุนกองทุนรวมหุ้น อวสานลงที่ กองทุนรวมสินภิญโญ 5 เพราะนักเก็งกำไรเจ็บตาม ๆ กัน โดย เมื่อหน้วยลงทุนสินภิญโญ 4 และ ธ เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์

ราคาไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง และต่ำกว่าราคานอกตลาด ส่วนกองทุนรวมหุ้นรุ่นหลังๆ เมื่อเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ราคาหน่วยลงทุนมักต่ำกว่าพาร์หรือต่ำกว่า 0 บาทอีกด้วย หลังจาก กองทุนสินภิญโญ 4 และ 5 แล้ว กองทุนรวมหุ้นก็กลับสู่ความอับเฉา แม้จะมีการจัดตั้งกองทุนสินภิญโญอีกหลายกองทุนตามมาแต่ระดับความสนใจน้อยมาก

กระทั่งปลายปี 2536 หลังจากที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ล.ต. อนุมัติใบอนุญกบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมใหม่ 7 แห่ง และทำให้ระบการจัดตั้งกองทุนรวมผูกขาดของ บริษัท หลักทรัพย์ กองทุนชมจำกัด ยุติลง

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมรายใหม่ แข่งขันประชาสัมพันธ์กองทุนกันเต็มที่ เปิดสงครามขายกองทุนกันเต็มรูปแบบ

#หุ้น #เล่นหุ้น #ลงทุน #ตลาดหุ้น #SET #กองทุนรวม #พนันออนไลน์ ขั้นต่ำ100

Table of Contents