ยุค”กองทุน”เฟื่องฟู 1

ถ้าพูดถึงการลงทุนผ่านกองทุนรวม หลายคนเก็บ บันทึกความทรงจำในด้านลบโดยเฉพาะหลังการ ล่มสลายทางเศรษฐกิงปี 2540 จนตั้งปณิธานไว้ ชาตินี้จะไม่ลงทุนผ่านกองทุนรวมอีก

กองทุนรวมหุ้นในอดีต ถูกวาดภาพอย่างเลวร้าย เพราะสร้างความเสียหายไว้หนักหนา แต่เชื่อหรือไม่ว่า ในบางช่วงเวลากองทุนรวมหุ้นเคยติดอันดับการลงทุนยอดนิยมสุดขีดมาแล้ว และ การเปิดจำหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหลายต่อหลายครั้งได้รับความสนใจจากประชาขนอย่างล้นหลาม ถึงขั้นเบียดเสียด ยัดเยียดแย่งจองซื้อ ชนิดแทบตีกันตาย

เพียงแต่ภาพความทรงจำในช่วงเวลาที่ดีของกองทุนรวมถูกหลงลืมไปเท่านั้น ยุคเฟื่องฟูของกองทุนรวม (หุ้น) เกิดขึ้นเมื่อปี 2530 โดยขณะนั้นมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมเพียงแห่ง เดียวคือ บริษัทหลักรัพย์ กองทุนรวม จำกัด ซึ่งปัจจุบันเปลี่ยน

ชื่อเป็น บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด บริษัท หลักทรัพย์ กองทุนรวม จำกัด จัดตั้งเมื่อปลายก 2518 และผูกขาดธุรกิจจัดการกองทุนรวมมาจนถึงปี 2536 โดย กองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นทั้งหมด เป็นกองทุนรวมปิด และระดมงบเพื่อลงทุนหุ้นโดยตรง กองทุนรวมหุ้นระยะเริ่มแรก ไม่ได้รับความ

สนใจมากนัก กระทั่งต้นปี 2530 เมื่อตลาดหุ้นฟื้นคืนสู่ความคึกคัก บริษัทหลักทรัพย์ กองทุนรวม จำกัด ได้จัดตั้งกองทุนสินภิญโญ4 มูลค่ากองทุน 3,000 ล้านบาท และเปิดขายหน่วยลงทุนประมาณต้นเดือนมีนาคม หน่วยลงทุนกองทุนรวมสินภิญโญ 4

ส่วนหนึ่งจัดสรรให้บริษัทหลักทรัพย์หรือโบรกเกอร์ เพื่อเป็นตัวแทนจำหน่ายให้ลูกค้า แต่หน่วยลงทุนส่วนใหญ่ บริษัท หลักทรัพย์กองทุนรวม จำกัด เป็นผู้จำหน่าย โดยเปิดให้ประชาชนจองซื้อได้ที่ทำการของบริษัท ซึ่งตั้งอยู่ในอาคารบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรรม

แห่งประเทศไทย (ไอเอฟซีที) ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ก่อนเป็นที่ทำการของพรรคไทยรักไทยปัจจุบัน

#หุ้น #เล่นหุ้น #ลงทุน #ตลาดหุ้น #SET #กองทุนรวม #sa gaming สมัคร

Table of Contents