ทำไมจึงเป็นหมู Ep.3

น้อยคนนักที่ชนะในตลาดหุ้น ซึ่งส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะลงทุนจับจุดเริ่มตันสู่เส้นทางการลงทุนที่ผิด และมีทัศนะคติกับตลาดหุ่นในทางที่ผิด คือ ลงทุนตามพื่อน

เริ่มต้นพราดต้นองต้องการลงทุน จึงไม่มีการศึกษาหาความรู้ความเข้าใจตลาดหุ้นเสียก่อนและมองว่า การหากำไรจากตลาดหุ้นไม่นำจะยาก เนื่องจากเชื่อมั่น ว่าประสบการณ์หรือความสำเร็จในอาชีพตัวเอง จะทำให้ได้เปรียบคนอื่น แต่หารู้ไม่ว่ ความเป็นหนใหม่ ยังไง ๆ ก็เสียเปรียบ และ
เสียเปรียบตั้งแต่ย่างก้าวแรก อย่างน้อยก็เสียเปรียบนักลงทุนหน้ำเก่า

เพราะนักลงทุนหน้าใหม่ ยังไม่รู้กลไกตลาดหุ้น ไม่รู้ธรรมชาติหุนแต่ละตัว ไม่เข้าใจจิตวิทยาการลงทุน ไม่รู้ว่าใครเป็นใคร และไม่มีกลยุทธ์ ไม่มีการกำหนดเกมการเล่นของตัวเอง ทำให้ต้องเล่นตามเกมของคนอื่น

นักลงทุนหน้าใหม่ ในชวงแรกของกรลงทูน มักคันหาตัวเองไม่เธอ ไม่รู้ว่าจะบินนักก็งกรระยะสิ้น หรือนักลงทนระยะ เมื่อไม่รู้ว่าตัวเองเป็นนักลงทุนประภทไหน จึงวางกลยุทธ์การลงทุนไม่ถูก กำหนดวินัยการลงทุนไม่เป็น และไม่รู้ว่า จะซื้อหุ้นประเภทไหนที่เหมาะสมกับรูปแบบการเล่นของตัวเอง จะซื้อเพื่อหวังเงินปันผลหรือเพื่อเก็งกำไรส่วนต่างราคา

กำหนดเกม วางกติกาการเล่นของตัวเองได้ เข้าใจถึงถึงการป้องกันความเสี่ยงดี วินัยและกลยุทธ์กรลงทุนก็จะตามมา และจะรู้โดยอัตโนมัติว ควรเลือกซื้อหุ้นประภทไหน และจังหวะเวลาขายเมื่อไหร่

#หุ้น #เล่นหุ้น #ลงทุน #ตลาดหุ้น #SET #กองทุนรวม #สเต็ปขั้นต่ำ20บาท

Table of Contents