ราคา “เป้าหมาย” Ep. 1

ก่อนโดดลุยหุ้นตัวใดตัวหนึ่ง ทุกคนมีคำกามในใจเสมอว่า หุ้นที่หมายตาไว้ ราคาจะวิ่งขึ้นไปสักเทำไหร่ และมีโอกาสทำกำไรได้เพียงใดหนอ

หุ้นแต่ละตัว ถูกหรือแพง ควรยืนอยู่ในระดับใด หรือมีโอกาสปรับตัวขึ้นไปต่อได้หรือไม่ ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ของโบรกเกอร์ เป็นหน้ที่จะหาคำตอบ เพื่อให้นักลงทุนมข้อมูลใช้อ้างอิงตัดสินใจ หน้าที่ของฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์คือ

การคำนวณมูลค่าหุ้นที่เหมาะสมตามปัจจัยพื้นฐาน และกำหนดเป็นราคาเป้าหมาย การคำนวณหามูลค่ที่เหมาะสมของหุ้นแต่ละตัวมีเพียงทฤษฎีคือ การคำนวณด้วยปัจจัยพื้นฐาน โดยพิจารณาจากอัตราส่วนราคาต่อกำไรต่อหุ้น (ค่าพี/อี เรโช) อัตราเงินปันผลตอบแทน มูลค่าหุ้นตามบัญชี ความสามารถในการสร้างผลกำไร แนวโน้มการเติบโตทางธุรกิจ

ปัจจัยพื้นฐานหุ้นแต่ละตัว จะนำไปเปรียบเทียบกับปัจจัยพื้นฐานหุ้นในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน และประเมินราคาเป้าหมายที่เหมาะสม ราคาเป้าหมายหุ้นแต่ละตัวที่นักวิเคราะห์คำนวณออกมาจะเป็นราคาเป้าหมายภายใน 12 เดือนหรือ 1 ปีข้างหน้า

หลังจากนั้นจึงทบทวนข้อมูลพื้นฐาน เพื่อประมาณการราคาเป้าหมายใหม่ ถ้าภายใน 1 ปี ปัจจัยพื้นฐานตัวหุ้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ นักลงทุนที่ขยันหมั่นเพียรทำการบ้านจะติดตามบทวิเคราะห์ของโบรกเกอร์ทุกสำนักอย่างสม่ำเสมอ

นำราคาเป้าหมายหุ้นตามมุมมองของโบรกเกอร์แต่ละค่ายมาศึกษาเปรียบเทียบ เพื่อพิจารณาชั่งน้ำหนักก่อนตัดสินใจลงทุน แต่นักลงทุนส่วนใหญ่ขี้เกียจทำการบ้าน ไม่ใส่ใจใฝ่รู้ข้อมูลปัจจัยพื้นฐาน ไม่อ่านบทวิเคราะห์ และไม่อ้างอิงราคาเป้าหมายที่ประเมินมาจากปัจจัยพื้นฐานด้วยเหตุด้วยผล ราคาเป้าหมายที่คอยเงี่ยหูฟังอย่างใจจดใจจ่อคือ ราคาเป้าหมายหุ้นปั่น

#หุ้น #เล่นหุ้น #ลงทุน #ตลาดหุ้น #SET #กองทุนรวม #gclubจีคลับมือถือ

Table of Contents