หนักเกณฑ์การเลือกซื้อ กองทุนรวม ควรรู้ไว้ก่อนจะตัดสินใจลงทุน

กองทุนรวมมีอยู่มากมายหลากหลายประเภทและหลาย บลจ. แต่ละคนก็มีเทคนิควิธีเลือกแตกต่างกันไม่มีเกฏเกณฑ์ตายตัว แต่วิธีที่จะแนะนำต่อไปนี้

คือการคัดกรองโดยใช้เกณฑ์มาตรฐานลองตอบคำถามเหล่านี้ดูคุณก็จะได้คำตอบว่า กองทุนประเภทไหน เหมาะกับเราที่สุด

1. ความเสี่ยง: เรารับได้ที่ความเสี่ยงระกับไหน
ต่ำมาก, ต่ำ, ปานกลาง, สูง, สูงมาก
เราควรจะเลือกลงทุนตามความเสี่ยงที่เราทำแบบประเมินได้หรืออาจจะลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงกว่าที่ประเมินก็ได้แต่ก็ต้องยอมรับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นด้วย แลกกับผลตอบแทนที่สูงขึ้น (High Risk High Return)

2. ระยะเวลาในการลงทุนของเรา : เป็นอย่างไระ สั้น/ยาว
การลงทุนระยะสั้น อาจเลือกกองทุนที่มีความเสี่ยงน้อยถ้าพลาดเราไม่มีโอกาสแก้ตัว เพราะเป็นการลงทุนระยะสั้นแต่ถลงทุนระยะยาว อาจต้องเลือกกองทุนความเสี่ยงสูงได้เพราะเราลงทุนระยะยาว มีเวลาในการรอจังหวะตลาดได้มากกว่า

3. ประเภทกองทุน: สนใจลงทุนในถ้านไหน
เลือกตามจุดประสงค์การลงทุน ความสนใจ ความถนัดและความเข้าใจในการลงทุนแต่ละด้านตลาดเงิน, ตราสารหนี้, ตราสารทุน ผสม, อสังหาริมทรัพย์, ทองคำ, น้ำมัน, LTF, RMF, ETF, ลงทุนต่างประเทศ

4. กองทุน: เปิด/ปิด
ส่งผลกับสภาพคล่องในตอนขายกองทุนเปิดขายได้ตามราคา NAV สภาพคล่องดีกว่ากองทุนปิด เพราะซื้อขายง่ายกว่ากองทุนปิดขายยากกว่าขายได้ตามราคาตลาดหลักทรัพย์โดยมีความต้องการของคนที่จะมาซื้อเป็นตัวกำหนด

5. นโยบายการลงทุน: Active/Passive
ลงทุนแบบบุกตะลุยหรือเฝ้าป้อม เลือกแม่ทัพบพลังที่นแม่ทัพแบบยึดไว้ให้มั่น

6. นโยบายปันผล: ปันผล/ไม่ปันผล
กองทุนที่มีนโยบายปันผล มูลค่า AV จะตกลงมาทุกครั้งที่จ่ายเงินปันผลแต่ถ้าคำนวณผลตอบแทนดูแล้ว

ก็จะมีระดับใกล้เคียงและเติบโตพอๆกับแบบไม่ปันผล ลงทุนแบบเน้นเติบโต ก็ควรเลือกกองทุนที่ไม่ปันผลเพราะกองทุนจะนำกำไรหรือปันผลนั้นไปลงทุนต่อในกองทุเพื่อเพิ่มโอกาสที่จะได้กำไรมากขึ้นแต่ถ้าอยากให้อุ่นใจขึ้น ลดความเสี่ยงในภาวะคลาดผันผวนก็ควรเลือกกองทุนที่จ่ายปันผล

#หุ้น #เล่นหุ้น #ลงทุน #ตลาดหุ้น #SET #กองทุนรวม #เกมยิงปลาออน์ไลน์

Table of Contents