กองทุนรวมตลาดเงิน และกองทุนรวมคุ้มครองเงินต้น

กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund) คือ กองทุนรวมที่นันลงทุนโดยการฝากเงินในธนาคาร หรือซื้อตราสาหนี้ระยะสั้นที่มีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี กองทุนรวมตลาดเงินเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำมากๆ

กองทุนรวมตลาดเงิน = ฝากธนาคาร + ซื้อตราสารหนี้ระยะสั้น

ข้อดีของกองทุนรวมคลาดเงิน คือ กองทุนรวมตลาดเงินนัน การลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้นจึงทำให้ได้รับผลกระทบจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย ในตลาดน้อย ช่วงที่ตลาดหุ้นผันผวน นักลงทุนจึงย้ายการลงทุนในหุ้นมาพักไว้ที่กองทุนรวมตลาดเงิน

อีกทั้งยังเป็นกองทุนปิดจึงมีสภาพคล่องสูง ผู้ลงทุนสามารถซื้อขายหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการและบลจ. ส่วนใหญ่มักจะกำหนดให้รับเงินได้เร็ว อาจรับได้วันรุ่งขึ้นหลังจากขายหน่วยลงทุน

กองทุนรวมคุ้มครองเงินต้น
สำหรับคนที่ใจหนึ่งก็อยากลงทุนอีกใจก็ยังอยากเก็บเงินใส่ตุ่มฝั่งไว้หลังบ้านเรามีกองทุนรวมคุ้มครองเงินดันมานำเสนอ

กองทุนรวมคุ้มครองเงินต้น (Capital Protection Fund) คือกองทุนรวมที่วางแผนลงทุนโดยคุ้มครองให้เงินตันหรือเงินลงทุนเริ่มแรกของเราปลอดภัยที่สุดพูดง่ายๆ ก็คือ เสี่ยงน้อยที่สุดแล้วในบรรดากองทุนรวมทุกประเภทโดยจะมีนโยบายนำเงินมากกว่าหรือเท่ากับ 28 เปอร์เซ็นต์ ของกองทุนไปลงในตราสารที่มีความเสี่ยงต่ำมากๆ

เช่นตราสารหนีกาครัฐ พันธบัตรรัฐบาลเพื่อลดโอกาสในการสูญเสียเงินตันให้มากที่สุด เพื่อลดโอกาสสูญเสียเงินลงทุนเริ่มแรกของผู้ลงทุนให้มากที่สุดแต่ก็ไม่ได้รับประกันว่าเงินตันจะไม่หายไปแน่นอนแบบเงินฝากแต่เมื่อเราเสี่ยงน้อย

ผลตอบแทนก็อาจจะน้อยไปด้วยทั้งยังมีความเสี่ยงที่ตราสารหนี้ที่กองทุนรวมลงทุน ขาดสภาพคล่องทำให้ไม่สามารถซื้อขายตราสารหนี้ในจังหวะเวลาที่เหมาะสมได้ทำให้คนจะนำเงินมาลงกองทุนรวมคุ้มครองเงินตัน เฉพาะเมื่อจะพักเงินลงทุนในระยะสั้นๆ ก่อนจะนำไปลงทุนต่อไม่ได้หวังผลตอบแทนอะไรจากกองทุนนัก แค่เงินอยู่ครบไม่หายไปก็โอเค

#หุ้น #เล่นหุ้น #ลงทุน #ตลาดหุ้น #SET #กองทุนรวม #สล็อตมือถือ

Table of Contents