กองทุนรวมตราสารหนี้ และอันดับความน่าเชื่อถือตราสารหนี้

กองทุนรวมตราสารหนี้ (Fixed Income Fund) คือ กองทุนรวมที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ทั้งระยะสั้นและระยะยาวถ้าเราลงทุนในตราสารหนี้เองโดยตรง จะมีปัจจัยความเสี่ยงหลายอย่างที่เราต้องคำนึงถึง เช่น

ความเสี่ยงว่าลูกหนี้จะจ่ายเงินไม่ได้ตามกำหนดความเสี่ยงที่มูลค่าของตราสารหนี้จะลดลงหากอัตราดอกเบี้ยในตลาดสูงขึ้น และต้องดูจังหวะการขายคืนให้ได้มูลค่าสูงๆ แต่ถ้าเราลงทุนผ่านกองทุนรวมตราสารหนี้เราดูแค่ระดับความเสี่ยงโดยรวมของกองทุนว่า ยอมรับได้หรือไม่แล้วผู้จัดการกองทุนก็จะเลือกลงทุนเพิ่มหรือขายในจังหวะที่คิดว่าเหมาะสมคอยดูแลความเสี่ยงเหล่านี้ไห้เราอีกทั้งกองทุนรวมตราสารหนี้ยังซื้อขายคล่องตัวกว่าตราสารหนี้ด้วย

อันดับความน่าชื่อถือของตราสารหนี้ (Credif Rating)
ตราสารหนี้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือเพื่อบอกคนที่ลงทุนว่าผู้ออกตราสารเป็นลูกหนี้ที่ดีหรือไม่มีโอกาสที่จะไม่สามารถทำตามเงื่อนไข หรือข้อผูกพันที่มีอยู่มากน้อยแค่ไหน เช่น

ไม่สามารถจ่ายคืนเงินต้นและดอกเบี้ยให้ผู้ลงทุนได้ตามจำนวนเงินหรือตามเวลาที่กำหนดโดยตราสารหนี้ที่ควาน่าเชื่อถือต่ำเรียกว่า Junk Bond ตามเกณฑ์ของก.ล.ต.กองทุนรวมตราสารหนี้จะสามารถลงทุนใน Junk Bond ได้ไม่เกิน 15% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเราสามารถดูอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ได้ที่

เว็บไซต์จัดอันดับตราสารหนี้เหล่านี้
www.fitchratings.co th
www.trisrating.com

#หุ้น #เล่นหุ้น #ลงทุน #ตลาดหุ้น #SET #กองทุนรวม #เติมเงินขั้นต่ำ50บาท

Table of Contents