กองทุนรวมผสม มีกี่แบบมาทำความรู้จักกันหน่อย

กองทุนรวมผสม (Mixed Fund) คือ กองทุนรวมที่ลงทุนในตราสารได้ทุกประเภทเช่น
ตราสารหนี้ ตราสารทุน (หรือหุ้น), ตราสารอนุพันธ์ในสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสมกับสภาวะการลงทุนในแต่ละช่วงหรืออยู่ในกรอบที่นโยบายการลงทุนกำหนดกองทุนรวมผสมเป็นตัวเลือกที่เหมาะสำหรับคนที่รักพี่เสียดายน้องอยากลงทุนหลายอย่าง แต่ไม่รู้ว่าจะจัดสัดส่วนอย่างไรดีเราก็ให้กองทุนรวมผสมจัดรูปแบบให้ตั้งแต่แรกเลยพร้อมกระจายความเสี่ยงให้เสร็จสรรพแล้วก็จ่ายค่าธรรมเนียมแค่กองทุนเดียวคอยติดตามผลการลงทุนจากกองทุนเดียวไม่ต้องดู 3-4กองทุนแล้วมาเทียบเอง สะดวกมากๆ

กองทุนรวมผสมมี 2 ประเภท ได้แก่

กองทุนรวมผสมแบบคงที่ (Balanced Fund)จะกำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนโดยสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนต้องไม่น้อยกว่า35% แต่ไม่เกิน 65% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมเราจึงสบายใจได้ว่าผู้จัดการกองทุนจะไม่ลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสี่ยงเกินไป

กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น (Flexible Portfolio Fund)ผู้จัดการกองทุนจะมีสิทธิใการกำหนดสัดส่วนในการลงทุนอย่างเต็มที่ผลตอบแทนและความสี่ยงของกองทุนรวมประเภทนั้นจึงขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้จัดการกองทุนว่าจะสามารถลงทุนให้สอดคล้องกับสถานการณีได้มากน้อยเพียงใด

ถ้าผู้จัดการลงทุนเก่งเลือกลงทุนได้ดีก็มีโอกาสได้ผลตอบแทนมากขึ้นกว่ากองทุนรวมผสมแบบคงที่หากเกิดภาวะวิกฤตในตลาดตราสารประเภทใด ก็สามารถลดการลงทุนในตลาดนั้นและนำเงินมาลงทุนในตลาดตราสารอีกประเภทหนึ่งเพื่อลดความเสี่ยงกองทุนรวมผสมแบบคงที่ (Balanced Fund) ความเสี่ยงคงที่กำหนดสัดส่วนการลงทุนหุ้นแน่นอน (35-65%)กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น (Flexible Portfolio Fund)ความเสี่ยงไม่แน่นอนสัดส่วนการลงทุนขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

#หุ้น #เล่นหุ้น #ลงทุน #ตลาดหุ้น #SET #กองทุนรวม #ฝากขั้นต่ำ100บาท

Table of Contents