กองทุนรวมน้ำมัน เป็นอีกหนึ่งกองทุนที่น่าสนใจ

สำหรับคนที่อยากลงทุนสินทรัพย์ทางเลือกแต่ไม่อยากลงทุนทองมีกองทุนสินทรัพย์ทางเลือกอีกประภทคือกองทุนรวมน้ำมันกองทุนรวมน้ำมันในประเทศไทยเป็นกองทุนรวมที่ไปลงทุนในกองทุนรวมน้ำมันของต่างประเทศอีกทีเช่นเดียวกับกองทุนรวมทองคำ

โดยกองทุนรวมน้ำมันหลักซึ่งเป็นที่นิยมคือ Power Shares DB Oil Fund (DBO)กองทุนนี้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (NYSE Arca) นโยบายการลงทุนของ DBOนั้นไม่ได้ลงทุนซื้อน้ำมันดิบมาเก็บไว้จริงเนื่องจากการเก็บรักษาน้ำมันดิบทำได้ยากและมีค่าใช้จ่ายสูงแต่จะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงราคาน้ำมันดิบ West Texas Intermediate (WTI)

ข้อดีและข้อด้อยของกองทุนรวมน้ำมันก็ใกล้เคียงกับกองทุนรวมทองคำคือช่วยลดความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนถ้าตลาดทุนผันผวนแต่ก็มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเพราะไปลงทุนในต่างประเทศ

แนะนำรายชื่อกองทุนน้ำมัน

  1. กองทุนเปิดกรุงศรี ออยล์ KF-OIL
  2. กองทุนเปิดเคแทม ออยล์ ฟันด์ KT-OIL
  3. กองทุนเปิดทหารไทย ออยล์ ฟันด์ TMBOIL
  4. กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ออยล์ ฟันด์ I-OIL
  5. กองทุนเปิดเค ออยล์ K-OIL
  6. กองทุนเปิด ทิสโก้ ออยล์ ฟันด์ TISCOOIL
  7. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ออยล์ SCBOIL
  8. กองทุนเปิดแอสเซท พลัส ออยล์ ASP-OIL
  9. กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส ออยล์ TUSOIL

#หุ้น #เล่นหุ้น #ลงทุน #ตลาดหุ้น #SET #กองทุนรวม #ฝากเงินขั้นต่ำ300บาท

Table of Contents