กองทุนรวม ที่ลงทุนในต่างประเทศ Ep.1

กองทุนรวมต่างประเทศ (Foreign Investment Fund: FIF)คือกองทุนรวมที่ระดมเงินจากคนไทยไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80%ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิกองทุนรวมสามารถลงทุนในต่างประเทศได้ 2 รูปแบบหลักๆ บลจ.ไทยบริหารกองทุนถ้วยตนเองโดยนำเงินไปลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศเช่น ตราสารหนี้ ตราสารทุน แต่จะไม่ลงทุนโดยตรงในสินค้าอื่นๆ เช่น น้ำมันและทองคำ

บลจ. ไทยไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่บริหารจัดการโดยผู้จัดการกองทุนในต่างประเทศกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศส่วนใหญ่จะลงทุนวิธีนี้โดยอาจกระจายลงทุนในหลายๆกองทุนหรือลงทุนเพียงกองทุนเดียวก็ได้การลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศเป็นทางออกที่ดีในช่วงที่สถานการณ์บ้านเมืองไม่มั่นคงมีเหตุการณ์ไม่สงบทำให้เศรษฐกิจในประเทศซบเซาลงเพราะฉะนั้นถ้าเราไปลงทุนในประเทศอื่นที่เศรษฐกิจดีกว่าก็อาจได้ผลตอบแทนที่ดีกว่าก็ได้ บางคนเข้าใจผิดว่ากองทุนที่ไปลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงสูงเสมอ ไม่จริงเสมอไป ขึ้นอยู่กับประเทศที่เราไปลงทุนด้วย

เพราะการลงทุนในต่างประเทศก็เหมือนการลงทุนในไทยคือเสี่ยงมากเสี่ยงน้อยขึ้นอยู่กับประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุนและนโยบายการลงทุนกับความเสี่ยงที่ต้องพิจารณาเพิ่มนิดหน่อยคือความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเพราะเงินทุกบาทที่เราลงทุนจะต้องเอาไปแปลงเป็นดอลลาร์ก่อนนำไปลงทุนพอได้ผลตอบแทนกลับมาเป็นดอลลาร์ก็ต้องแปลงกลับมาเป็นเงินบาทก่อนจะกลับมาถึงมือเราหากเราเลือกกองทุนที่ไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงไว้เลยแล้วตอนที่เราเปลี่ยนจากบาทเป็นดอลลาร์เงินบาทอ่อน แลกดอลลาร์ได้น้อยผลตอบแทนก็อาจจะต่ำกว่าที่คาดไว้ถ้าเงินบาทแข็งเราจะแลกดอลลาร์ได้มากขึ้นถือเป็นโชคดีแต่ถ้าเราเลือกกองทุนที่มีการป้องกันความเสี่ยงตอนที่ขายเงินบาทอ่อนเราก็ไม่รับผลกระทบเพราะมีการประกันความเสี่ยงเอาไว้แต่ถ้าเงินบาทแข็งเราก็ไม่ได้เงินเพิ่มเพราะมีการประกันความเสี่ยงเอาไว้นั่นเองเป็นเรื่องที่ต้องคิดและตัดสินใจให้ดี

#หุ้น #เล่นหุ้น #ลงทุน #ตลาดหุ้น #SET #กองทุนรวม #สล็อตออนไลน์

Table of Contents