กองทุนรวมเพื่อประโยชน์ทางภาษี เป็นกองทุนที่น่าสนใจสำหรับคนต้อการใช้ลดหย่อนภาษี

กองทุนรวมที่ให้สิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีเป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมให้คนลงทุนในระยะยาวไม่ใช่ซื้อมาขายไปในช่วงสั้นๆซึ่งจะช่วยให้ตลาดทุนในประเทศมีเสถียรภาพมากขึ้นและส่งเสริมให้ลงทุนเป็นเสมือนการออมระยะยาวเพื่อให้มีเงินไว้ใช้ในยามเกษียณกองทุนที่ เราซื้อแล้วนำไปลดหย่อนภาษีได้มีอยู่ 2 กองทุน คือ LTF และ RMF

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว LTF เน้นลงทุนหุ้นเห็นหลักกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ RMF ลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายการซื้อกองทุนประเภทนี้จะนำไปลดหย่อนภาษีได้ ก็ต่อเมื่อปฏิบัติตามเงื่อนไขชน ซื้อแล้วนำไปลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 15% ของรายได้และไม่เกิน 500,000 บาท หรือต้องลงทุนไม่ต่ำกว่า 7 ปีปฏิทิน จึงจะขายได้ซึ่งต้องศึกษาให้ดีก่อนลงทุนรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถอ่านได้ที่บทที่8ของหนังสือเล่มต้นระดับความเสี่ยงของการลงทุน
LTF ถ้านับความเสี่ยง 1 ถึง 8 คิดความเสี่ยงอยู่ที่ 6RMF ความเสี่ยงขึ้นอยู่กับประเภทของทรัพย์สินที่ลงทุน

แนะนำรายชื่อกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)

1.กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ คอร์ หุ้นระยะยาว

2.กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีเพิ่มค่าหุ้นระยะยาว

3.กองทุนเปิดภัทร หุ้นระยะยาวปันผล

4.กองทุนเปิด ฟิลลิป หุ้นระยะยาว

5.กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว 70/30

6.กองทุนเปิด 70/30 ปันผล หุ้นระยะยาว

7.กองทุนเปิดวรณอเอ็มสมาร์ทหุ้นระยะยาว

8.กองทุนเปิดเค สตรกีจิด ดีเฟินซีฟหุ้นระยะยาวปันผล

9.กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25

10.กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวสมาร์ทแนะนำรายชื่อกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)RMF ตราสารทุน

11.กองทุนเปิดรนขาด Low Beta เพื่อการเลี้ยงชีพ

12.กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ

13.กองทุนเปิดภัทร หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

14.กองทุนเปิดทหารไทย US500 เพื่อการเลี้ยงชีพ

15.กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า อินเดีย เพื่อการเลี้ยงชีพRMF ตราสารหนี้

16.กองทุนเปิด ยูโอบี พันธบันรเพื่อการเลี้ยงชีพ

17.กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

18.กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

19.กองทุนเปิดเค พันบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ

20.กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ไลฟ์ ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพRMF แบบผสม

21.กองทุนเปิด แอล เอช เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ

22.กองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพ

23.กองทุนเปิด คุ้มครองเงินตันเพื่อการเลี้ยงชีพ 2

24.กองทุนเปิด คุ้มครองเงินตันเพื่อการเลี้ยงชีพ 3

25.กองทุนเปิด คุ้มครองเงินตันเพื่อการเลี้ยงชีพ 1

#หุ้น #เล่นหุ้น #ลงทุน #ตลาดหุ้น #SET #กองทุนรวม #gclub จีคลับมือถือ

Table of Contents