กองทุนรวม ETF เป็นกองทุนดัชนีที่เปิดให้ซื้อขายเหมือนหุ้นทั่วไป และน่าสนใจอย่างมากอีกตัว

กองทุนรวม ETF (Exchange Traded Fund)เป็นกองทุนรวมดัชนีที่เปิดให้ซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์เหมือนหุ้นทั่วไปโดยมีนโยบายสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนี
หรือราคาสินทรัพย์ที่กองทุนใช้อ้างอิงกองทน ETFเหมาะสำหรับการลงทุนในสินทรัพย์ความเสี่ยงสูง หรือมีขั้นตอนการลงทุนยุ่งยาก เช่น การลงทุนทองคำ หรือการลงทุนในต่างประเทศ
ซึ่งหากลงทุนเองโดยตรงมักจะมีค่าธรรมเนียมสูงแต่กองทุนรวม ETF คิดค่าธรรมเนียมต่ำมาก

การทำงานของกองทุน ETF คือจะจำลองตลาดขึ้นมาให้สะท้อนราคา NAV ของกองทุนออกมาใกล้เคียงกับตลาด จริงของสินทรัพย์ประเภทนั้นๆ เพราะฉะนั้นรูปแบบการลงทุนส่วนใหญ่จึงเป็นรูปแบบ Passive คือให้ผลตอบแทนออกมาใกล้เคียงดัชนีอ้างอิง แนะนำรายชื่อกองทุนรวม ETFกองทุนเปิด

  1. KTAM SET Food and Beverage ETF Tracker
  2. กองทุนเปิดธนชาตอีที่เอฟทองคำแท่ง
  3. กองทุนเปิดบัวหลวงเชโกลด์อีทีเอฟ
  4. กองทุนเปิดเค โกลด์ อีทีเอฟ
  5. กองทุนเปิดเคแทม โกลด์ อีทีเอฟ แทร็กเกอร์
  6. กองทุนเปิด KTAM SET Commerce ETF Tracker
  7. กองทุนเปิดดัชนีพันธบัตรไทยเอบีเอฟ
  8. กองทุนเปิดมยแบงก็ ยูเอส อีที่เอฟ
  9. กองทุนเปิคเมย์แบงก็ เจแปน อีที่เอฟ
  10. กองทุนเปิด KTAM SET5O ETF Tracker

#หุ้น #เล่นหุ้น #ลงทุน #ตลาดหุ้น #SET #กองทุนรวม #ETF #ฝากเงินขั้นต่ำ200บาท

Table of Contents