ชำแหละงบการเงินหุ้น ตอน สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

          สำหรับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ยังคงอยู่ในหมวดของสินทรัพย์ ซึ่งสินทรัพย์อยู่ในงบแสดงฐานะทางการเงิน และเพื่อให้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้น ว่าทำไมเราต้องรู้รายละเอียดของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนด้วย ที่เป็นเช่นนี้ ก็เพราะว่า นักลงทุนจะได้นำสินทรัพย์ ไปเปรียบเทียบกับหนี้สิน

เพื่อพิจารณาฐานะทางการเงินของหุ้นที่เราสนใจได้อย่างแม่นยำ รวมทั้งสามารถคาดการณ์ล่วงหน้า หรือประมาณการล่วงหน้าได้ว่า สินทรัพย์จะลดหรือเพิ่มขึ้น จากรหัสทางบัญชีเหล่านี้ ซึ่งหากใครก็ตามมีความเข้าใจ จะค่อนข้างได้เปรียบในการเลือกหุ้นที่ดีเข้ามาอยู่ในพอร์ต

ที่ดิน อาคาร สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

         ผมเชื่อเหลือเกินว่าหากพูดถึงสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน หลายคนคงจะนึกถึงพวกที่ดิน อาคาร เป็นลำดับแรก ซึ่งความจริงก็ถูกต้องครับ แต่สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนนั้นมีมากกว่านี้ กล่าวคือ ยังมี เงินลงทุนระยะยาว มากกว่า 1 ปี สินทรัพย์ไม่มีตัวตน รวมทั้งสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น รวมอยู่ด้วย ซึ่งสิ่งเหล่านี้เอง บางอย่างแม้ไม่หมุนเวียนแต่มูลค่ากับลดลงหรือสูงขึ้นตามระยะเวลา รวมทั้งตัวแปรอื่น ๆ ซึ่งผมจะยกตัวอย่างเพื่อความเข้าใจแบบนี้ครับ

            1.ที่ดิน อาคาร ในที่นี้ยังรวมถึงเครื่องจักร อุปกรณ์ สำหรับทำธุรกิจ ซึ่งหากเป็นเครื่องจักรและอุปกรณ์ จะถูกบันทึกค่าเสื่อมราคา ทางบัญชี พูดง่าย ๆ มูลค่าจะลดลงเรื่อย ๆ ซึ่งตรงกันข้ามกับที่ดินจะไม่ถูกบันทึกค่าเสื่อมราคา มิหนำซ้ำ หากบริษัทใดมีที่ดินมาก และอยู่ในทำเลที่ดี ถ้าให้ประเมินมูลค่าตามความเป็นจริง ที่ดินจะมีราคาสูงขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งสิ่งนี้เองคือมูลค่าที่แฝงอยู่ในหุ้นนั้น ๆ

            2.สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ข้อนี้ เป็นสิ่งที่สมมติขึ้น เช่น ค่าความนิยม ซึ่งอาจจะนิยมมากขึ้นหรือน้อยลงก็ได้ในอนาคต เพราะฉะนั้น เราต้องพิจารณาให้ดี ว่าบริษัทประเมินมูลค่าสินทรัพย์ชนิดนี้สูงไปหรือไม่ หากดูไม่สมเหตุสมผล ก็ให้พึงระวัง

            ซึ่งวิธีพิจารณาข้อมูลสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน เพื่อกำหนดกลยุทธ์การลงทุนหุ้นของเรา เราก็ดูแนวโน้มจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ว่ามีการเติบโตในส่วนของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ต่อเนื่องหรือไม่ พูดง่าย ๆ

หากบริษัทใดมีการลงทุนขยายกิจการให้บริษัทมีการเติบโตอยู่ตลอด มูลค่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ แต่ไม่ต้องถึงขั้นขึ้นเป็นกราฟสูงขึ้นเรื่อย ๆ ต่อเนื่องทุกปีก็ได้ บางปีอาจจะมีพักบ้าง อาจจะด้วยเหตุที่ไม่คาดฝัน อย่างเช่น เหตุการณ์โควิด 19 คงไม่มีใครคิดจะขยายธุรกิจ

ทั้งที่โอกาสทำกำไรมีน้อย ถูกไหม เพราะฉะนั้น เราควรวิเคราะห์ทั้งจากงบการเงินและสภาพความเป็นจริงประกอบกัน เราจะได้ไม่พลาดบริษัทที่ดี ที่อาจมีบาดแผลบ้างในบางครั้ง

            สุดท้าย หัวใจของการดูงบ เราจะต้องมีใจเป็นกลาง อย่าได้เข้าข้างหุ้นที่เรารู้สึกชอบมาก ๆ เด็ดขาด

 เครดิตภาพ matichonacademy.com,prachachat.net และtonkit360.com

#การลงทุน #เทรนการลงทุน #เทคนิคการเล่นหุ้น #สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

Table of Contents