ชำแหละงบการเงินหุ้น ตอน งบแสดงฐานะทางการเงิน

         สวัสดีท่านนักลงทุนผู้รักการลงทุนด้วยปัจจัยพื้นฐานทุกท่านครับ ผมขอไม่พูดอะไรมาก ตามหัวข้อเลยครับ ว่าเราในฐานะนักลงทุนหุ้น เราจะได้อะไรจากงบแสดงฐานะทางการเงินบ้าง พูดง่าย ๆ งบนี้ สามารถมีสัญญาณบ่งชี้อะไรให้เรา เพื่อกำหนดกลยุทธ์การลงทุน ซึ่งผมมองว่า การลงทุนในหุ้นไม่จำเป็นต้องเรียนในเชิงลึก เหมือนนักบัญชีหรอกคับ เอาแค่ให้รู้ว่า เมื่องบออกมาแบบนี้ มันดีหรือไม่ดี หรือเมื่อก่อนดี ตอนนี้ยังดีอยู่ไหมก็น่าจะเพียงพอ

สินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของเจ้าของ

         เอาแบบเร็ว ๆ เลยนะครับ ผมอยากให้นึกภาพ คนฐานะดีคนหนึ่ง ซึ่งเราสามาถสังเกตได้จาก อุปกรณ์ ข้าวของเครื่องใช้รอบตัวเขา ถูกไหมครับ เมื่อนึกภาพออกแล้ว ก็จะเหมือนกับ งบแสดงฐานะทางการเงินของหุ้นนี่แหละ โดยภาพรวมต่าง ๆ นา ๆ ในภาษาบัญชี เขาเรียกว่าทรัพย์สิน ซึ่งทรัพย์สิน ที่มีอยู่ก็มาจาก 2 ทางหลัก คือ ส่วนของเจ้าของ กับหนี้สิน ไม่แตกต่างกับคนเลยครับ สมมติว่าเราจะซื้อรถ 1 คัน อาจจะเป็นหนี้สิน 70% กับตังตัวเองที่เรียกว่าเงินดาวน์ 30% เป็นต้น

            สำหรับคำว่า สินทรัพย์ ที่อยู่ในงบแสดงฐานะทางการเงินก็แบ่งเป็น 2 สินทรัพย์ นั่นก็คือ สินทรัพย์หมุนเวียน กับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ซึ่งวันนี้ เราจะขอพูดถึง สินทรัพย์หมุนเวียนก่อน เพราะค่อนข้างสำคัญมาก สำหรับนักลงทุนหุ้น

            สินทรัพย์หมุนเวียน คือ สินทรัพย์ที่เปลี่ยนเป็นเงินสดได้เร็วภายใน 1 ปี สภาพคล่องดี โคตร ๆ ซึ่งหากเราจะเรียงสินทรัพย์ที่เปลี่ยนเป็นเงินสดได้เร็วไปหาช้าที่สุด ก็จะเป็น

            1.เงินสดหรือสิ่งเทียบเท่าเงินสด ข้อนี้ตรงตัวมีเงินมีสภาพคล่อง ณ บัดNow

            2.เงินลงทุนชั่วคราว เช่น เอาเงินไปลงทุนในหุ้น

            3.ลูกหนี้การค้า ข้อนี้คือการที่มีคนมาเชื่อของจากเราเอาไปขายนั่นเอง

            4.สินค้าคงเหลือ ข้อนี้ก็คือของที่เตรียมไว้ขาย เตรียมไว้ผลิตเพื่อขาย นั่นเอง

            ซึ่งสิ่งที่ท่านนักลงทุนต้องสังเกตก็คือ กิจการควรมีเงินสดไว้เพียงพอต่อการหมุนเวียนในกิจการ แต่ก็ไม่ควรมีมากจนเกินไป เพราะโดยมากถือเงินสด มักไม่สามารถสร้างผลตอบแทนได้ดี ส่วนเงินลงทุนชั่วคราว เราก็ควรสังเกตด้วยว่า เขาเอาไปลงทุนอะไร หากเอาไปลงทุนหุ้นหรือคริปโตเคอเรนซี่ จะมีความเสี่ยงสูง

            สำหรับลูกหนี้การค้า ก็ต้องพิจารณาเปรียบเทียบดูกับไตรมาสก่อน ๆ ว่ามีการจ่ายหนี้ครบไหม ถ้าหากถูกเบี้ยวหนี้บ่อย ๆ ก็ไม่ดี และสุดท้ายสินค้าคงเหลือ เราต้องดูว่ากิจการเขาทำอะไร หากสินค้าที่เหลือมาก ๆ มีหมดอายุ มีตกรุ่น ก็อันตรายเหมือนกัน…ลองไปเปิดงบหุ้นที่ท่านสนใจดูครับ

 เครดิตภาพ pantip.com,kafaak.block และmdsiglobal.com

#การลงทุน #เทรนการลงทุน #เทคนิคการเล่นหุ้น #งบแสดงฐานะทางการเงิน

Table of Contents