ห้ามกู้ (เงิน) เล่น 1

การลงทุนในตลาดหุ้น มีกฏข้อห้ามมากมาย และ กฎข้อห้ามที่ได้ยืนได้ฟังกันอยู่เสมอคือ อย่ากู้งินเล่นหัน เพราะจะนำพาไปสู่หายนะ นักลงทุนที่มีประสบการณ์มักปฏิบัติตามกฎข้อท้ามอย่างเคร่งครัด ไมกู้เงินเล่นหุ้นโดยเด็ดขาด แต่นักลงทุนหน้าใหม่ มักละเมิดกฏ ขาดวินัย และถูกลงโทษมานักต่อนักแล้ว ใครที่คิดเข้าตลาดหุ้น จึงต้องเริ่มต้นทำความเข้าใจเสียก่อนว่าการกู้เงินมาเล่นมีผลร้ายเป็นอย่างไร

นักลงทุนที่ดีต้องตระหนักถึงวินัยการลงทุน และวินัยการลงทุนที่ดี เริ่มตั้งแต่การวางรากฐานเป็นนักลงทุน โดยเงินที่จะนำมาเล่นหุ้น ต้องเป็นเงินเย็นหรือเงินออมที่ถูกแบ่งสรรไว้แล้ว เพื่อลงทุนในตลาดหุ้นโดยเฉพาะ เพราะถ้าผิดพลาดจากการลงทุน ก็ไม่ต้องดิ้นทุรนทุราย อย่างมากก็หมดแค่เงินเย็นที่จัดสรรลุยหุ้นไว้เท่านั้น

การลงทุนด้วยเงินเย็น จะทำให้เกิดความได้เปรียบกว่าเพราะไม่มีต้นทุนเหมือนเงินกู้ จึงสามารถรออังหวะเวลาหรือโอกาสได้ ไม่ต้องรีบร้อนซื้อ ไม่ต้องรีบร้อนขาย และเมื่อซื้อหุ้นไว้แล้ว หากสถานการณ์ตลาดหุ้นผิดความคาดหมาย ราคาหุ้นเกิดความผันผวน ยังถือเพื่อการลงทุนระยะ ยาวได้ โดยไม่มีแรงกดดันจากการติดหุ้นมากนัก แตกต่างจากการ ซื้อหุ้นด้วยเงินกู้ เพราะถ้าหุ้นชีมหรือทรุด เครียดกันทันที เนื่องจากภาวะกดดันจากดอกเบี้ยที่เพิ่มพูน และอาจเร่งรีบขายหุ้น เพื่อชำระหนี้ หรือหากซื้อขายด้วยมาร์จิ้นหรือสินเชื่อเพื่อการซื้อหุ้นอาจถูกจับบังคับขายหุ้น หมดโอกาสคอยเวลาแก้ตัวในทันที

#การลงทุนสูง #การเล่นหุ้น #ฝากเงินขั้นต่ำ50บาท

Table of Contents