โครงสร้างพื้นฐาน ของกองทุนรวม มีอะไรบ้าง

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (infrastructure Fund) คือ กองทุนรวมน้องใหม่ที่เพิ่งดังขึ้นเพื่อระดมเงินทุนมาลงทุนในโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานโดยกิจการโครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้เป็นกิจการที่มีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ และต้องใช้เงินลงทุนค่อนข้างสูง การตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน จึงจะสามารถช่วยแบ่งเบาภาระงบประมาณการลงทุน และการก่อหนี้สาธารณะของภาครัฐตลอดจนเป็นทางเลือกในการระดมทุนของภาคเอก

ในการพัฒนากิจการโครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้ด้วยพูดถึงโครงสร้างพื้นฐานมาหลายคำหลายคนคงยังไม่รู้ว่าโครงสร้างพื้นฐานหมายถึงอะไรโครงสร้างพื้นฐานหมายถึง สิ่งปลูกสร้างที่รองรับการใช้งานของประชาชนพูดง่ายๆ คือ สิ่งที่ประชาชนทั่วไปทุกคนจำเป็นต้องใช้ เช่นถนนหนทาง ไฟฟ้า ประปา การสื่อสารระบบกำจัดขยะ ฯลฯ

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน สามารถลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐาน 10 ประเภท ได้แก่

  • ระบบขนส่งทางราง
  • ไฟฟ้า
  • ประป่า
  • ถนน,ทางพิศษ,กางสัมปทาน
  • ท่าอากาศยาน, ท่าเรือน้ำลึก
  • โทรคมนาคม
  • พลังงานทางเลือก
  • ระบบบริหารจัดการน้ำ/ชลประทาน
  • ระบบป้องกันภัยธรรมชาติ

กองทุนโครงสร้างพื้นฐานเป็นกองทุนที่ค่อนข้างใหม่ในไทยแต่จัดว่าน่าลงทุนมากเพราะมีความน่าเชื่อถือรัฐบาลหรือหน่วยงานขนาดใหญ่เป็นคนบริหารโครงการ และมีโอกาสได้ผลตอบแทนสูงในอนาคตเพราะเมื่อโครงการเสร็จสิ้นจะมีคนใช้บริการมากเรียกได้ว่าทั้งประเทศเพราะฉะนั้น ผู้ลงทุนที่รอรับผลตอบแทนอยู่ก็ยิ้มได้เลยบางคนอ่านแล้วอาจสงสัยว่ากองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานก็เอาเงินไปลงทุนในสิ่งปลูกสร้างแล้วจะต่างจากกองทุนรวมที่ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อย่างไรไปดูกัน

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน VS กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

รายได้

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Fund) เน้นรายได้จากการประกอบกิจการโครงสร้างพื้นฐานกองทุนก็จะได้รับผลประโยชน์ที่มาจากการเก็บค่าบริการค่าผ่านทาง

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (Property Fund) เน้นรายได้จากการปล่อยเช่าพื้นที่ของอสังหาริมทรัพย์

การลงทุน

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Fund) ลงทุนในทรัพย์สินของโครงการที่ยังไม่เริ่มก่อสร้างอยู่ระหว่างการก่อสร้าง หรือก่อสร้างเสร็จแล้วแต่ยังไม่เริ่มมีรายได้เชิงพาณิชย์

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (Property Fund)ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่สร้างเสร็จแล้ว หรือถ้ายังสร้างไม่เสร็จ ก็ต้องก่อสร้างไปแล้วไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าโครงการ

#หุ้น #การลงทุน #กองทุนรวม #สมัครufabet

Table of Contents