หุ้นเล่นอย่างไรไม่จน part2

การลงทุนผ่านกองทุนรวม มีทั้งกองทุนรวมตราสารหนี้ หรือกองทุนรวมที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลกับหุ้นกู้ภาคเอกชน และ การลงทุนในกองทุนรวมหุ้น หรือกองทุนรวมที่ลงทุนหุ้นใน ตลาดหลักทรัพย์ นักลงทุนอาจเริ่มต้น โดยลงทุนทางอ้อมผ่าน กองทุนร่วมก่อน เพราะถือเป็นการเรียนรู้การลงทุนในทางอ้อม เนื่องจากเมื่อซื้อหน่วยลงทุนแล้ว จะกระตุ้นให้ต้องติดตามความ เคลื่อนไหวมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนรวมที่ลงทุนไว้ และ ติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดเงิน ตลาดหุ้นควบคู่ไปด้วย สิ่งที่ นักลงทุนจะได้รับจากการลงทุนผ่านกองทุนรวมคือ จะเริ่มต้นการ เรียนรู้เรื่องผลตอบแทนจากการลงทุน และการฝึกฝนเพื่อเป็นนัก ลงทุนระยะยาว

การลงทุนผ่านกองทุนรวม อาจเลือกกองทุนรวมตราสาร หนี้เป็นด่านแรก เนื่องจากความเสี่ยงต่ําและผลตอบแทนแน่นอน เมื่อมีประสบการณ์ความรู้ความเข้าใจมากขึ้น อาจพัฒนาไปสู่การ ลงทุนผ่านกองทุนรวมหุ้น ซึ่งจะทําให้ได้สัมผัสกับความตื่นเต้นใน โลกของตลาดหุ้นมากขึ้น เพราะผลตอบแทนกองทุนรวมหุ้นจะขึ้น ลงวูบวาบ แต่จะช่วยให้ผู้ลงทุนตระหนักถึงความเสี่ยงและผลตอบแทน สูง ๆ ได้เร็วขึ้น ถ้ามีความรู้การลงทุนแกร่งกล้าขึ้น จึงค่อยเลื่อน ชั้น จัดสรรเงินบางส่วนลงทุนในตลาดหุ้นโดยตรง เพื่อปูรากฐาน ก้าวไปสู่นักลงทุนอาชีพเต็มตัว

นักลงทุนรุ่นเก่า ๆ จะเริ่มต้นเล่นหุ้น โดยเดินตรงรี่ เปิดบัญชีซื้อขายหุ้นกับโบรกเกอร์ ทั้งที่ไม่มีความรู้เรื่องหุ้นแม้แต่น้อย และสิ่งที่ได้รับจากการลงทุนหลายสิบปีคือ การถูกปลูกฝังด้วย พฤติกรรมการเก็งกําไรระยะสั้น นิยมการเล่นหุ้นประเภทได้เสีย ขอบวัดสวน และมักอบด้วยการอาศัย “วัด” อยู่

การเปิดบัญชีซื้อขายหุ้นกับโบรกเกอร์เป็นเรื่องง่าย แต่ก็ เป็นเรื่องอันตราย โดยเฉพาะนักลงทุนที่ไม่มีความเข้าใจการลงทุนดี พอ เพราะมีโอกาสถูกโบรกเกอร์ชักจูงให้เดินลงสู่นรก โบรกเกอร์ ส่วนใหญ่มุ่งแต่ผลประโยชน์สูงสุดทางธุรกิจ มองแต่เป้าหมายการ สร้างมูลค่าซื้อขาย และไม่สํานึกต่อการดูแลปกป้องลูกค้า คําแนะนําการลงทุนแต่ละโบรกเกอร์ มักมอมเมาให้นักลงทุน หมกมุ่นกับการซื้อขายเพื่อเก็งกําไรระยะสั้น เชียร์เล่นแต่หุ้นเก็ง กําไรหรือหุ้นปั่น เพราะเป็นช่องทางเพิ่มรายได้ค่านายหน้าซื้อขาย อย่างรวดเร็ว สุดท้ายลูกค้าก็กลายเป็นนักเก็งกําไรตัวยงชนิดถอน ตัวไม่ขึ้น

และสุดท้ายนักลงทุนต้องน้ําตาเช็ดหัวเข่า ใอที่หลง ระเริงกับการเก็งกําไรระยะสั้นอนสิ้นเนื้อประดาตัว

มีคนอีกจํานวนมากที่อยากจะเล่นหุ้น หวังรวยจากหุ้น และ กําลังเตรียมตัวเข้าสู่ตลาดหุ้น โดยท่านอาจเป็นหนึ่งในคนเหล่านั้น แต่ถามตัวเองก่อนเถอะ คิดดีแล้วหรือยังที่จะเล่นหุ้น มั่นใจหรือยัง ว่า รู้เรื่องหุ้นดีพอ มั่นใจขนาดไหนว่า จะหากําไรจากตลาดหุ้นได้ และเล่นหุ้นแล้วจะไม่ทําให้จนลง เพราะคนที่กําลังเล่นหุ้นหน้าดํา คร่ําเครียดทุกวันนี้ เคยคิดรวยในพริบตามทั้งนั้น แต่เล่นไปเล่น มา กลับ “จนลง” และยังต้องวิ่งตาม “ควาย” ไล่หาทุนคืนกันอยู่

#หุ้น #การลงทุน #กองทุนรวม #ให้เงินทำงาน #หารายได้ #ฝากขั้นต่ำ

Table of Contents