หุ้นเล่นอย่างไรไม่จน part1

คนชอบตั้งคําถามว่า ถ้าจะเล่นหุ้น เริ่มต้นอย่างไร และเล่นอย่างไรจึงรวย คําถามทํานองนี้ ได้ยินกันบ่อย แต่หาคนตอบยากชะมัด เพราะถ้าจะตอบ ต้องเสียเวลาร่ายยาวกันเป็นชั่วโมง ๆ หรือเป็นวัน ๆ

ความจริงการเล่นหุ้นไม่มีขั้นตอนอะไรสลับซับซ้อน เพียงนํา หลักฐานเอกสารส่วนตัวและบัญชีแสดงฐานะการเงิน ติดต่อเขียน แบบฟอร์มสมัครเป็นลูกค้ากับบริษัทโบรกเกอร์แห่งไหนก็ได้ เมื่อได้ รับอนุมัติก็สามารถลุยซื้อขายหุ้นได้ทันที

แต่ความอยู่ที่ จะเล่นหุ้นอย่างไรจึงกําไรเยอะ ๆ หรือเล่น อย่างไรจึงไม่ขาดทุนจนหมดเนื้อหมดตัว

บ้างทั้งนั้น และเข้ามา เมื่อมีเพื่อนฝูงชักชวน

คนที่เล่นหุ้น เพราะอยากรวยAUGUIDทับนับ แa เล่น เพราะได้ยินว่า คนอื่นเล่นแล้วรวย เมื่อมีเพื่อนผง จึงเดินตามต้อย ๆ ไปเปิดบัญชีทันที

การเล่นหุ้น โดยคิดว่า Dะกาศรวย Waตั้งแต่แรกคิด เพราะอัตราส่วนนักลบทุนรายย่อยที่รวยมากหุ้น มีเพียบ เมื่อเทียบกับนักลงทุนรายย่อยที่ต้องอบลง

สิ่งแรกเริ่มที่นักลงทุนควรคิด ทันที่ที่เป็นนักลงทุนคือ จะเล่นหุ้นอย่างไรจึงไม่เสี่ยง เล่นอย่างไรจึงมีผลตอบแทนการลงทุน ที่คุ้มค่า และหุ้นจะไม่ทําให้ “จน” ลง

ผู้ที่ประสบความสําเร็จในการลงทุน จะตระหนักถึงความ เสี่ยงเป็นอันดับแรก ส่วนความร่ํารวยถูกจัดอันดับไว้ท้ายๆ ก่อนจะ ลงทุนเต็มตัว จึงต้องค้นหาคําตอบกับตัวเองให้ได้ก่อนว่า ลงทุน อย่างไรไม่เสี่ยง เมื่อมีความมั่นใจว่า จะลงทุนโดยไม่เสียงแล้ว จึง โดดเข้าเล่น อย่าถือว่ามีเงินเสียอย่าง อยากจะเล่นเสียอย่าง เพราะ จะหมดไม่รู้ตัว การจะเป็นนักลงทุนที่ดี มีตํารับตําราเขียนไว้ มากมาย แต่หลักการพื้นฐานที่แนะนํากันไว้คือ ต้องศึกษาหาความรู้ ทําความเข้าใจการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์เสียก่อน ต้องรู้ถึงขน ตอนการลงทุน รู้ว่าบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แต่ละแห่ง

ทําธุรกิจอะไร แนวโน้มผลดําเนินงานดีหรือไม่ ลงทุนแล้ว ตอบแทนคุ้มไหม

ถ้าจะรู้ลึก ๆ ลงไปอีก ต้องศึกษาอนถึงอันวิเคราะห์ แนวโน้มตลาดหุ้นได้ วิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานหรือทิศทางธุรกิจของ แต่ละบริษัทอย่างแตกฉาน แต่นักลงทุนมักโยนตําราทิ้ง ไม่ยอม ศึกษาหาความรู้ความเข้าใจการเล่นหุ้น โดดเข้าตลาดหลักทรัพย์ ก็สวมวิญญาณนักเก็งกําไรระยะสั้นทันที

และซื้อหุ้นโดยที่ยังไม่ทันได้ รู้ว่า บริษัทนั้นดําเนินกิจการอะไร ใครเป็นเจ้าของ หรือผล ประกอบการขาดทุนบักโกรกขนาดไหน การศึกษาทําความเข้าใจกับ ตลาดหุ้นจําเป็นต้องใช้เวลา แต่สําหรับคนที่ไม่มีเวลามากพอ ก็สามารถลงทุนในหุ้นได้ แต่ควรลงทุนทางอ้อม โดยลงทุนผ่าน กองทุนรวม และมอบหมายให้นักลงทุนมืออาชีพบริหารเงินแทน

#หุ้น #การลงทุน #กองทุนรวม #ให้เงินทำงาน #หารายได้ #ฝากเงินขั้นต่ำ50บาท

Table of Contents