เราลงทุนกองทุนรวม เพื่ออะไร

จะลงทุนทั้งทีเราก็ต้องมีเป้าหมาย เช่น ลงทุนเพื่อเก็บเงินไปเรียนต่อ ลงทุนเพื่อเก็บเงินซื้อคอนโด ลงทุนเพื่อเป็นรายได้เสริม หรือออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณ เป้าหมายที่เราตั้งไว้จะเป็นตัวกําหนดว่า

“เราต้องลงทุนแบบไหน”

ระยะสั้นหรือระยะยาว และเราเสี่ยงได้มากน้อยแค่ไหน ทั้งนี้ทั้งนั้นเป้าหมายของเรา ก็อาจจะมีมากกว่า 1 เป้าหมาย เราต้องจัดลําดับความจําเป็นหรือความสําคัญของเป้าหมายให้ดี ว่าอะไรจําเป็นหรือสําคัญที่สุด หรือใช้เวลาไม่นาน ก็อาจจะลงทุนเพื่อเป้าหมายนั้นก่อน

ถ้าสําเร็จเห็นผลไวจะได้เป็นขวัญกําลังใจให้เราอยากลงทุน เป้าหมายต่อไป ส่วนเป้าหมายรองลงมา หรือเป้าหมายที่ใช้เวลานาน เมื่อเราลงทุนคล่องขึ้น ทําเป้าหมายแรกสําเร็จแล้ว หรือ มีรายได้เพิ่มขึ้นแล้ว ก็ค่อยๆ ปรับเพิ่มเป้าหมายอื่นเข้ามาในแผนการลงทุนของ เราได้

เปลี่ยนเป้าหมายเป็นแผนการลงทุน

1.ขั้นแรกหยิบกระดาปากกาขึ้นมา เขียนเป้าหมายทั้งหมดลงไป

2.เขียนจำนวนเงินที่จะต้องใช้ และระยะเวลาที่มีในการเก็บเงินให้ได้ครบตามจำนวนนั้น นำมาหารกัยให้ได้จำนวนเงินที่ต้องเก็บต่อเดือน

3. จัดลำดับความสำคัญและระยะเวลาที่ใช้

4.นำสองลำดับนี้มาพิจารณาร่วมกัน แล้วจัดอันดับเป้าหมายการลงทุน เพื่อให้รู้ว่าควรลงทุนเพื่อเป้าหมายใดก่อน

#การลงทุน #กองทุนรวม #ให้เงินทำงาน #หารายได้ #แทงบอล

Table of Contents