กองทุนรวม เราจะเอาเงินที่ไหน มาลงทุน

คําถามนี้คงโดนใจนักลงทุนอย่างเราๆ ว่า จะหาเงินจากไหน มาลงทุน เราสรุปมาให้ 3 ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นที่ 1 ต้องมีเงินเหลือ

เงินเหลือ คือ รายได้ มากกว่า รายจ่าย แสดงว่า เราต้องตรวจสอบรายจ่ายและรายได้ในแต่ละเดือนของตัวเองก่อนว่า

รายรับ – รายจ่าย แล้วเป็นค่าบวก ไม่ติดลบ ไม่เป็น 0 นั่นก็คือ เรามีเงินเหลือแล้วนั่นเอง

ถ้าใครลองลบดูแล้ว ปรากฏว่าติดลบ พบหนี้ ก็คงต้องอดทนหาทางเคลียร์ภาระหนี้สินให้หมดเสียก่อน อย่า ก่อหนี้เพิ่ม ทําอย่างไรก็ได้ให้มีเงินเหลือ ไม่อย่างนั้นก็จะไม่สามารถลงทุนได้ เพราะไม่รู้ว่าจะเอาเงิน ที่ไหนมาลงทุน

แต่บางคนจําเป็นต้องเป็นหนี้ หรือหนี้ที่เรามีเป็นหนี้ดี เช่น ผ่อนบ้าน ผ่อนรถ ก็แบ่งเงินมาลงทุนก่อนได้ ไม่ต้องรอให้ปลอดหนี้ 100% แต่ต้องจัดสรรให้ดี

ขั้นที่ 2 เก็บเงินสํารองไว้

เงินเพื่อหรือเงินสํารองควรจะเตรียมไว้ 3-6 เท่าของค่าใช้จ่าย รายเดือน การที่เราต้องมีเงินเพื่อสํารองไว้ก็เป็นหลักประกันความเสี่ยงใน ยามฉุกเฉิน

เช่น เจ็บป่วย ตกงาน หรือมีเหตุจําเป็นต้องใช้เงินเร่งด่วน เราจะได้มีเงินไว้จัดการปัญหาเหล่านั้น โดยเงินก้อนนี้อาจจะฝากธนาคารไว้ แบบที่สามารถถอนมาใช้ได้

ขั้นที่ 3 เตรียมเงินไปลงทุนได้เลย

พอผ่านขั้นที่ 1 และขั้นที่ 2 มาแล้ว ก็เก็บเงินและเตรียมวางแผนการลงทุนได้เลย

#การลงทุน #กองทุนรวม #investment #ให้เงินทำงาน #คาสิโนสด

Table of Contents