กองทุนรวม เหมาะกับใครบ้าง?

เรามาดูกันว่า คนที่จะซื้อกองทุนรวม ควรเป็นคนแบบไหน กองทุนรวมเหมาะสําหรับคนเหล่านี้

1. นักลงทุนกระเป๋าเล็ก มีเงินลงทุนไม่มาก

2. นักลงทุนมือใหม่ เพิ่งลงสนามการลงทุนครั้งแรกค่าประสบการณ์เป็นศูนย์

3. นักลงทุนขี้เกียจ ไม่มีเวลาศึกษาหาข้อมูลหรือติดตามข่าวแค่โปะเงินไว้ รอดอกผลกลับมา สบายใจกว่า

4. นักออมเงิน เพราะอย่างที่รู้ๆ กันว่า การฝากเงินไว้กับธนาคารนั้น ดอกเบี้ยน้อยจนน่าใจหาย ถ้าเราอยากให้เงินงอกเงย ก็คงต้องรู้จักลงทุน

ผลตอบแทน ของกองทุนรวม

กองทุนรวมให้ผลตอบแทนเราได้ 2 แบบ คือ เงินปันผล

เงินปันผล คือ เงินที่ได้จากการลงทุน หลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้ว ก็นํามาหารแบ่งกันตามจํานวนหน่วยลงทุนที่ซื้อ บางกองทุนจะจ่ายเงินปันผลให้ผู้ลงทุนตามระยะเวลาที่กําหนด เช่น จ่ายทุก 3 เดือน, ทุก 6 เดือน แต่จะจ่ายไม่เกิน 4 ครั้งต่อปี ซึ่งในหนังสือชี้ชวนจะบอกไว้ชัดเจนว่า กองทุนรวมนี้มีการจ่าย เงินปันผลหรือไม่

เงินปันผลที่ได้มาจะต้องนําไปหักภาษี 10% ซึ่งเราสามารถเลือกได้ว่า จะให้หัก ณ ที่จ่ายเลย หรือจะไปรอ หักพร้อมกับรายได้อื่นๆ ปลายปี

ผลต่างราคา (Capital Gain)

ถ้าเราซื้อกองทุนมาในราคา 10 บาท เวลาผ่านไปเราขายหน่วยลงทุนได้ในราคา 15 บาท กําไร 5 บาทที่ได้จากการขายกองทุนนี้ เรียกว่า ผลต่างราคา หรือ Capital Gain ผลต่างราคาเป็นผลตอบแทนจากกองทุน ที่เราไม่ต้องเสียภาษี กําไรเท่าไรก็รับไปเต็มๆ

#การลงทุน #ผลตอบแทน #กองทุนรวม #investment #เล่นไพ่ออนไลน์

Table of Contents